Trang Thơ Của Thi Sĩ Vĩnh Nhất Tâm

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Nước ta đang trong vòng lâm nguy, người dân Việt dù trong hay ngoài nước đều có một bổn phận thiêng liêng đối với quốc gia dân tộc của người công dân trong một nước, cùng đứng lên dưới mọi hình thức dẹp nội tặc (chỉ bọn đầu sỏ Bắc bộ phủ) phản quốc, hay nói một cách khác là giải thể chế độ độc tài toàn trị dang phản quốc, hại dân mới có thể độc lập được nước nhà và cứu dân ra khỏi vòng nô lệ giặc Tàu.

SỰ NGHIỆP THĂNG LONG

Rạng ngời sự nghiệp THĂNG LONG
Đuổi từng triều đại Bắc phương tranh hùng.
Tống quân đã cố vẫy vùng,
Do Vương An Thạch, đường cùng lui quân.
Đuổi quân Tất Liệt ba lần,
Thoát Hoan thái tử phách thần tiêu tan.
Giặc Minh, Chu Đệ gian manh,
Sai tên Trương Phụ, sang Nam diệt Hồ (*).
Lập mưu muốn cướp cõi bờ,
Định Vương Lê Lợi dựng cờ phá tan.
Mười năm, kháng chiến vẻ vang,
Ngọn Cờ Độc Lập, giang san thái bình.
Quang Trung Nguyễn Huệ dẹp Thanh,
Bảy ngày thần tốc vào thành Thăng Long.
Hơn hai trăm rưỡi ngàn quân,
Càn Long đâu ngỡ quân Thanh tan tành.

Vĩnh Nhất Tâm 11/9/2010

(Viết nhân ngày Việt gian mở hội 1000 Thăng Long  nhằm hai ngày lễ Tàu: 1/10 và 10/10/2010. Khác nào đón rước Tàu Cộng)

(*) Hồ: Chỉ Hồ Quý Ly

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Quân Sử Việt Nam (TOP)