Trang Thơ Của Thi Sĩ Vĩnh Nhất Tâm

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Vĩnh Nhất Tâm

TƯỞNG NIỆM 83 NĂM, NGÀY THÀNH LẬP VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG.
MỘT ĐẢNG CÁCH MỆNH TIÊN PHONG RA ĐỜI
(25-12-1927-2010)

 Máu Nở Hoa

Tưởng nhớ Tiền-nhân vì Độc-lập
Xã thân: Lập Đảng cứu sơn hà.
Đưa dân thoát khỏi vòng nô lệ
Cách mệnh chưa thành máu nở Hoa.

Vĩnh Nhất Tâm 24-12-2010

Ðóa Hoa Máu

 Dân Lạc Việt, từ thời lập quốc
Trải qua bao chiến cuộc thăng trầm.
Vẫn sừng sững mấy ngàn năm,
Vang lừng một cõi, cháu con Lạc Hồng...

Thực dân Pháp ngông cuồng tự đại,
Đâu khác chi vô lại một loài.
Sáu mươi năm, một chuỗi dài,
Người người sau trước quyết bài thực dân.

Vì bạo ngược, vô luân quá độ
Đày dân ta khốn khổ vô cùng.
Máu da nhuộm thắm non hùng,
Ngọn cờ Độc Lập vững vàng một phương.

Dân tộc Việt trước phường thảo khấu,
Đã bao phen tranh đấu không ngừng.
Thoát thai Thư Xã Nam Đồng,
Quyết vì đại nghĩa cho tròn chí nhân.

Nguyễn Thái Học trái tim quả cảm,
Gặp Va-ren trao bản điều trần:
Bao nhiêu nguyện vọng tối cần,
Mở mang dân trí, canh tân nước nhà.

Nhưng bọn chúng dần dà kiếm chuyện,
Dở thêm trò đê tiện hại dân.
Đúng là một lũ thực dân,
Xiết dân càng chặt, mọi phần khắt khe.

Vì dân tộc nhất tề lập chí,
Cùng anh em tính kỹ trước sau.
Cuối  năm Hai Bảy (1927) bắt đầu,
Nam Đồng Thư Xã quyết trao tấm lòng.

Lập nên Đảng trong vòng bí mật,
Ðánh thực dân, vốn thật manh tâm.
Phải cách mệnh, mới canh tân,
Chung lòng giành lại giang sơn của mình.

Nhân dịp lễ Giáng-Sinh trần thế
Đảng Quốc-Dân tuyên thệ ra đời
Thế thiên hành đạo cứu người
Diệt loài cường bạo, người người cùng đi.

Thực dân Pháp chỉ vì trục lợi
Dân nguyện lòng không đội trời chung
Quyết tâm một trận thư-hùng
Dẹp quân xâm lược, đuổi phường thực dân.

Sau vụ giết Ba-gianh bại lộ
Pháp bắt đầu truy tố lung tung
Trùng trùng mật thám vây lùng
Bắt người vô tội hành hung đủ điều.

Đảng tới lúc đối đầu trực diện
Từ trung-ương cho đến hạ tầng
Lo cho kế hoạch chu toàn
Định ngày khởi nghĩa đuổi quân tham tàn.

Mọi dự liệu sẵn sàng tử chiến
Quyết hoàn thành tâm nguyện non sông
Mang dân ra khỏi cùm gông
Ngọn Cờ Cách-Mệnh sáng hồng lửa thiêng.

Ngày khởi nghĩa dậy miền đất Bắc
Mười tháng Hai (10-2), cờ phất tung bay
Khắp trên tất cả kỳ đài
Đất rung, núi chuyển, trời lay, biển gào.

Máu Cách-mệnh tô cờ Độc-lập
Hoa Tự-do rộ khắp ba Miề.
Không thành công cũng thành nhân!
Di ngôn Thái Học góp phần biểu  dương.

Dân tộc Việt một lòng nối chí
Tuốt gươm thiêng, hùng khí: không hàng
Ngày Yên-Bái, nhắc dân gian
Nghiêng mình ngưỡng mộ một trang anh-hùng.

Lên máy chém ung dung, tự tại
Người từng người sắc thái oai-phong
Mười Ba Thủ Cấp Anh Hùng
Máu hồng lai láng đã phun pháp trường.

Gương chính khí can trường, bất khuất
Đầu từng người lần lượt rơi theo:
Việt-Nam vạn-tuế!’’ tung hô
Mười Ba Dũng Sĩ ghi vào sử xanh.

Dù chí lớn chưa thành đại nghiệp!
Cứu muôn dân trên khắp ba Miền
Lương dân thống khổ triền miên
Thực dân đô hộ: xích xiềng, máu, xương.

Gương bất-khuất con Hồng, cháu Lạc
Trang sử Thiêng ghi tạc lòng son
Gương xưa: bất khuất, trường tồn!
Thời nay  không để nước non suy tàn!

Vĩnh Nhất Tâm 25.12.2000

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Quân Sử Việt Nam (TOP)