Trang Thơ Của Thi Sĩ Vĩnh Nhất Tâm

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Vĩnh Nhất Tâm

NGOẢNH LẠI TRỜI NAM
  (QUỐC HẬN 20.07.1954)

Ngoảnh lại trời Nam thấy mà đau!
Toàn quan thái thú, Nước về đâu?
Ðau Thương Hiệp Ðịnh chia Nam Bắc
“Thống Nhất” lại là cảnh bể dâu?
Lạc Việt, nay thành Dân Mất Ðất
Bởi vì Ðại Hán đã vần xoay
Biến dân bản xứ thành nô lệ
Chẳng phải Tần, Mao, ai nữa đây???

20.07.2008 (Thi tập Cõi Lòng)

HÀNG  ƯỚC

Thật nhục nhã cho giống dòng bất khuất
Từ ngàn xưa Việt-tộc vốn hiên ngang.
Ðã bao phen lừng lẫy, đuổi xâm lăng
Muôn, muôn trận oai hùng vang chiến sử.

Trong sử Việt những anh hùng bất tử
Vẫn muôn đời, con cháu lấy làm gương
Có những thời vận nước lắm nhiễu nhương
Sinh ra kẻ thật đốn hèn, vô loại.

Hỡi bạn trẻ hãy cùng nhau điểm lại
Nhìn quê hương, nửa thế kỷ tang thương
Giữa Bắc, Nam phải chịu cảnh tai ương
Ðể hai khối Tàu, Nga làm thí điểm

Do ba nước liệt cường (*) chung lấp liếm
Ðể giặc Hồ cứ hống hách, vô liêm
Tưởng Hán gian có tình nghĩa “anh em”
Khi lâm trận thấy “bác Hồ” (*)đã chuốc.

Hỡi bạn trẻ nhớ ngàn năm Bắc thuộc?
Bao lớp người quyết tử, cứu giang sơn
Mới thoát ra cảnh: "cá chậu chim lồng"
Mà kiến thức “bác Hồ” chưa biết nhục.

Ðâu “độc lập, tư do và hạnh phúc”
Ðể bây giờ con cháu lãnh thương đau
Và anh em “Bộ Ðội” đôi “dép râu”
Mang súng nạp, bằng chân: không dày, dép 

Trận Núi Ðất (*),  hơn ba ngàn (3700) xác chết
Giặc Hán kia đem đốt để làm phân?
Bọn đầu trâu Bắc-bộ-phủ ngu đần
Dâng đất, biển Hán còn chưa thỏa dạ.

Bắt Việt Cộng phải cúi đầu vâng, dạ.
Biến người dân thành nô lệ, lập công (*)
Năm  hai ngàn (2000) chúng đã bán non sông
Bằng “Hàng Ước” (*) nơi vòm trời Núi Ðất.

30.05.08 (Thi tập Cõi Lòng)

(*) Tàu, Nga Mỹ

(*) Chỉ Hồ Chí Minh

(*)  Trung Cộng đã gửi một phái đoàn cố vấn sang giúp Bộ Tư Lệnh  Việt Minh. Ðại tướng Trung Cộng Trần Canh, một trong Ngũ hỗ tướng  của Mao Trạch Ðông (Trần Nghị, Lâm Bưu, Bành Hoài Ðức, Diệp Kiếm Anh, Trần Canh)  đã có mặt tại Việt Nam...(theo Nghiêm Kế Tổ -  Việt Nam Khói Lửa trang 339)

(*) Tàu gọi là núi Lão Sơn

(*) Rước đuốc vào ngày 29.04.08  để người Tàu hiên ngang phất cờ đỏ trên Hòn  Ngọc Viễn Ðông (Sài Gòn). Vậy khác nào đã đầu hàng Tàu Cộng.

(*) Cuộc chiến Việt Trung năm 1979 đã đi vào lịch sử, nhưng có một cuộc chiến Việt Trung lần thứ II, với các trận đánh cấp sư đoàn, ngày 12.07.84 Tầu Cộng bắn hạ 3700 bội đội Việt Cộng bỏ xác tại núi Lão Sơn, tới nay Hà Nội vẫn giấu nhẹm, người dân V.N. không hề biết, nhưng vì sao Bộ Quốc Phòng Bắc Kinh vừa cho công bố tin tức tài liệu hình ảnh trên mạng lưới thông tin toàn cầu ?

- Có phải vì cuộc bại trận đó Hà Nội đã phải ký một hàng ước, và từ đó hành xử như một nước chư hầu? (theo Khởi Hành Nguyệt San Văn Hóa Văn Học Nghệ Thuật số 139 – tháng 05.2008)

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)