Trang Thơ Của Thi Sĩ Vĩnh Nhất Tâm

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Vĩnh Nhất Tâm

PHẢN QUỐC

Hỡi bầy phản quốc làm tôi tớ (1)!
Ba triệu người dân bỏ núi sông
Phiêu bạt năm Châu tìm đất sống
Sau ngày “giải phóng” bị cùm gông

Rất là sơ đẳng nên ghi nhớ !
Dân Việt quyết đòi không thả trôi
Thứ nhất: quay về văn hóa Tổ...
Thứ hai: ngờ nghệch, ngoại bang cuời

Xóa đi chủ nghĩa vô thần Mác
Giật sập lâu đài: di sản Mao
Dẹp cả Ba Ðình, lăng của “bác”
Mới mong hóa giài được đời sau.

Những vùng đất, biển âm thầm ký
Ðổi lấy quyền uy để hại dân
Không thể ngược đời như thế được!
Ngàn năm Đại Việt chống xâm lăng.

Hỏi ai làm tướng đâu phương lược
Trấn ở biên thùy, chiến thuật đâu?
Cửa ải Nam Quan muôn thuở truớc
Giờ đây im bặt, tưởng yên sao?

                   ***
Các ngươi có hiểu gì nô lệ?
Sống cảnh “làm dâu” ở Ðại Loan (2)
Ðộc địa vô cùng do đảng trị
Buôn dân, buôn đến cửa lầu xanh.

Còn về Tôn Giáo do tâm đạo
Nhất mực, muôn lòng khó đổi thay
Ðừng lấy đảng quyền chơi bá đạo
Vẽ trò múa rối (3) bọn tay sai.

Non sông muốn được lân bang nễ
Phải biết hiệp chung mới dựng xây
Sức mạnh toàn dân là gốc rễ
Ngàn năm lịch sử, chẳng thua ai.

Ðừng mơ ấu trỉ như Hồ phỉ !
Rước cả Tàu, Nga phá nuớc non
Tư tuởng  Mác Lê càng nghịch lý
Thế mà  “trí thức” lại tô son...

Chính vì mơ tưởng toàn hư ảo
Vượt dãy Truờng Son chém giết nhau
Chẳng hiểu chi mô về chính đạo
Liệt cường mấy nuớc, chúng chia nhau?

Tội cho lớp trẻ nào đâu biết !
Một đám văn nô, một lu khờ
Nhồi sọ thuở còn chưa biết viết:
“Bác Hồ” “thần thánh” mãi tung hô...

Các ngươi chưa biết gì vinh nhục?
Mỗi lúc ra ngoài bị  tấn công
Cả một rừng cờ bay phất phới
Chui đầu chạy trốn cửa sau hông.

Làm sao dấu mãi lương tri chứ ?
Thế giới ngày nay đã hiểu sâu
Nuớc Việt, Cờ Vàng Ba Sọc Ðỏ
Là nền nhân bản tự ngàn xưa.

30-4-2005
(1) Nhân danh cuộc đánh đuổi thực dân Pháp chỉ là lấy cớ để dễ bề mị dân. Chẳng khác nào câu: “Đuổi beo cửa trước, rước hùm cửa sau”

(2) Đại Loan là Đại Hàn và Đài Loan

(3)Tác giả muốn ám chỉ “thiền sư” Nhất Hạnh

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Quân Sử Việt Nam (TOP)