Thơ Văn

Thu Trong Mắt Ai


Huỳnh-Mai

Dạ Lệ Huỳnh

Hồ thu trong vắt chìm trong ánh mắt,
Một thoáng quê hương vương chút lệ mờ,
Chiến trận ngày xưa bao lần không chết,
Để có ngày nay khóc ngất quê nhương,
Cuộc chiến tàn rồi thương đau hồn nước,
Chiến lũy hào sâu súng gẫy cong nòng,
Áo trận chiến binh phơi mành kẽm thép,
Hồn lính trận tan vỡ mãnh quê hương,
Thu úa lá "vàng;... màu cờ thu úa,;...
Ngập hồn ai;?để buồn lên mắt ai,;

xox

Heo may gió lạnh qua miền lao cải,;
Chiến bào tơi tả sương thu phủ mờ,
Rừng thu héo úa cánh đồng cải tạo;
Trơ gốc ngô khoai đói rả trong lòng,
Mưa buồn, nắng cháy đất cày sỏi đá
Vắt đá sỏi cải tạo phải thành cơm,.
Đá phải lên bông ươm mầm nhựa sống,
Mắt thép kẽm gai cũng nở hoa đời
Trăng thu soi bóng lao tù Xã Nghĩa
Nữa mãnh trăng thề thiếu vắng Tự-Do;...

xox

Ghế đá công viên chiều thu niệm nhớ,
Mênh mông nuối tiếc;..dưới cội me già,;...
Phố cũ lên đèn bóng vàng hiu hắc,
Lắng nghe kỹ niệm hòa tiếng lá rơi;...
Thầm thương chinh phụ chờ chồng biền biệt,
Xưa nay cải tạo ít có ai về,
Mắt ai mờ lệ pháo hoa chiến thắng
Long lanh nước mắt ngập cả cờ sao,
Thu đến thu đi bao mùa rụng lá,
Quyên lãng cho đời;chưa thấy đổi thay?...

xox 

Bến vắng chiều thu neo thuyền bến đợi,;...
Sương thu điểm trắng bạc phơi mái đầu,
Trăng thu soi bóng con thuyền lẽ bến,
Sóng vỗ nạm thuyền trăng nước vở tan,
Sông thu lạc bến thuyền không neo đậu,
Khua động mái chèo hồn nước thương đau,
Sông trăng, bến lặng thuyền về bến đổ
Gió thu đưa thoãng tiếng hát câu hò,
Trăng nước thanh bình ấm lòng lữ khách,
 Xa cánh quê hương;...thấy thật là nhà,;...

Huỳnh-Mai
[Mùa trăng cải tạo]  

 

 

 

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)