Trang Thơ

Thương Về Nam Quan Bản Giốc 

ải nam quanthác bản giốc

Ải Nam Quan (trái); Thác Bản Giốc (phải)

đã bị đế quốc Tàu đỏ cưỡng chiếm qua sự thông đồng của đảng cộng sản Việt Nam (Ghi chú của Lịch Sử Quân Sử Việt Nam)

 

 Xuân về, nhớ Bản Giốc - Nam Quan,
 Lệ đắng chia ly mãi ngập tràn.
 Ngọn ải mây trôi, in sắc oán,
 Đầu ghềnh thác đổ vẳng lời than!
  Phi Khanh - Nguyễn Trãi vinh sông núi,
 Tầu quỷ - ma Hồ nhục thế gian.
 Thác nước còn đây, đâu ải cũ?
 Đục ngầu, bọt trắng khóc tường tan!

 Lệ Tuyền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)