Trang Thơ

TẾT TA vs TẾT TÀU

Ta nói ănTết ta,
Chả có ai bảo là :
Ta ăn tết Tàu cả ?
Sao bỏ tục ông bà ?

Điều cần thực hiện ngay,
Dẹp chế-độ độc-tài,
Diệt tập đoàn quân-phiệt,
Dân-Chủ cho tương-lai.

Điều cần thực hiện ngay,
Dân hết khổ miệt-mài,
Dân hết xiềng xích trói,
Không còn ngục đọa-đày.

Điều cần thực hiện ngay,
Đòi lại Tàu đất-đai,
Những núi rừng đảo biển,
Việt-Cộng hiến quan thầy.

Điều cần thực hiện ngay,
Bắc-thuộc Tàu trước đây,
Không bao giờ tái diễn,
Nhục nô-lệ đắng cay.

Ta nói ăn Tết ta,
Tân-Mão đến trước nhà.
Hãy mừng xuân đón tết,
Chúc Việt-Nam  thái-hòa.

TDT, JAN-18-11
Ngô-Phủ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)