Thơ Văn

Sài Gòn Say Xỉn Trước Bình Minh


Huỳnh-Mai St.8872

Dạ Lệ Huỳnh

Người Sàigon… say- xỉn trước bình minh;
Nâng ly cạn chén chúc nghĩa ân- tình…
Nữ thần Tự-Do Bà Clinton đến...
Tự-Do ngời sáng trọn nghĩa đồng minh,
Ba-lăm năm Miền Nam đầy đen đủi…?
Như trời Obama…không thấy mình...
Dân oan lao-lực… đêm cày tới sáng…
"Ngày làm không đũ tranh thủ làm đêm"
Sàigon nhậu sớm...tiễn ông bóng tối...
Chào đón Nữ Hoàng chợt đến Tự-Do,

xox

Trời chưa sáng Saigon say xỉn...trước?
Lúc bình minh về...sao thấy Tự-Do…?
Dân chủ Tự-Do…?.Dân chủ Xã Nghĩa…?
Tự-Do chập chờn bóng tối...Obama…?
Hoàng-Trường-Sa một lần về Trung Quốc;
Giếng dầu khí đốt về Mỹ lần hai…?
Chỉ tội dân mình không quyền tự quyết,
Đổi dầu để lấy "Dân Quyền Putin;"
Miền Nam chiến hữu…Mỹ còn bán đứng…?
Bắc Việt ngày nay đổi… lấy giếng dầu…?

xox

Tôi thức suốt đêm… vì sao không ngủ…?
Bạn bè chiến hữu...mòn mõi trong tù;
Cải tạo lái ôm…thương binh vé số,
Trắng đêm không ngủ…ngon giấc cho đời...
Đứa rước khách…đứa ru- ca vọng cổ;
Sống nhờ đêm...bóng tối Obama;
Trút bỏ phận đời cùng cây súng gảy…
Cạn cùng ly rượu xỉn... trước bình minh,
Mặc tình đời...ta say cho kẻ tỉnh….
Dân ta lắm kẻ hòa bình trước dân…?

xox

Saigon…say- xỉn...mất phương định hướng…?
Đêm dài đen tối...muốn thấy bình minh...?
Tự-Do vội vã mắc lừa Cộng Đảng,
Dối dân hại nước ...hòa bình trước dân…?
Dân Chủ bịp… trò lừa Tư Bản Đỏ,
Trở về chia ghế Việt gian Việt Kiều;
Người tù chế độ áo cơm ngậm đắng...
Tự-Do bỏ ngỏ...nuốt cay hận lòng,
Đa nguyên đa đảng là con đảng cộng?
Dân chủ Xã Nghĩa…dân tộc giải hòa;

xox

Saigon nhậu sớm…bao mùa súng gẫy…
Xả thân cơm áo trôi qua tháng ngày,
Không thấy mình say… không là nhục sĩ?
Cơm hè ngủ chợ…quê hương lưu đày;
Nghe Mỹ đến… không nhà tiếp khách;
Chỉ có nhà tù…Mỹ chẵng viếng thăm;
"Vì không có chó bắt mèo ăn… cứt?”
Đối tác chiến lược thay thế đồng minh;
Tự-Do gẫy cánh trong tù phơi xác;
Tự-Do đâu nữa Hoa Kỳ bán buôn…?

xox

Đảng phái dân oan thôi dừng tranh đấu,
Được mùa Mỹ đến dân quyền lên hương;
Tất thời say xỉn… bình minh sẽ đến;
Lợi quyền chức vụ Cộng Đảng chia cho…
Dân chủ Cộng Nô đổi màu Tư Bản Dỏ,
Cùng nhau cộng hưởng hòa bình trước dân...
Đổi chác giếng dầu chủ quyền Mỹ hứa,
An- toàn Đảng Cộng đáp bải quê hương,
Trở lại Việt Nam...bán thêm Miền Bắc;
Mỹ-Hoa hai kẻ quốc tế gian hùng;

xox

Tự-Do chết dỡ...trong tù Cộng Sản;
Dân chủ…nhân quyền cơm áo xin ăn,
Tự-Do cái giá… đong đầy lệ máu;
Không Tự-Do…Mỹ đến với...lợi quyền;
Đứng dậy mà đi...đồng bào tổ quốc,
Đạp xô "Dân Chủ"...trái chiều Tự-Do;
Phá tù Xã Nghĩa…Tự-Do trong Đó;
Dân Chủ Việt Nam…Mỹ-cộng giải hòa;
Nghe mùi hàng hóa Mỹ trao trung Quốc;
Đổi màu Việt cộng…"hòa bình trước dân…?”

 

Huỳnh-Mai
[Sài Gòn Say Xỉn Trước Bình Minh]  

 

 

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)