Trang Điện-Ảnh - Nghệ-Thuật - Văn-Học - Thơ Văn - Triết-Học

Phim Bão Tình

 

Các diễn viên chính là Kiều Chinh, Hùng Cường, Thanh Việt, Duy Mỹ, Nguyễn Mộng Hùng, Văn Nghĩa, Vương Ngọc Hơn, Lệ Hằng, Ôn Văn Tài, Kim Ngọc, Kim Giác, Kiều Phượng Loan, Thanh Xuân, Quế Trân, Thuý Liệu.
Cùng các giọng ca : Khánh Ly, Mai Hương ...

Đạo diễn Lưu Bạch Ðàn.

Phim tình cảm thời chiến.

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)