Thơ Văn - Trang Thơ Thi Sĩ Ngô Minh Hằng

NHẬN THỨC CUỘC ĐỜI

Ta đã thấy cõi đời là hư ảo
Là không không, sắc sắc, lẽ vô thường
Giữa hồng thủy thấy thêm mầm giông bão
Vắng nhân từ, nghèo thông cảm, yêu thương


Ta đã thấy nghĩa đời là nước mắt
Bởi sinh ra đã khóc, chẳng ai cười
Thấy ác độc, thấy thay lòng, đổi mặt
Nên chốn đời mà so’ng bão  trùng khơi


Ta đã thấy lòng đời đầy dối trá
(Vì thế gian nào có phải thế ngay!)
Phản phúc, sân si, gieo tai, ném họa
Giữa ngọt ngào sắc lẻm lưỡi dao phay ...


Trong cõi tạm hỏi chi là vĩnh cửu ?
Có cao sang đừng khinh kẻ thấp hèn
Kẻo đến lúc bể dâu ngày biến đổi
Trả vay đời cần minh bạch trắng đen !


Hãy cảm tạ những lời ngay lẽ thật
Người mách ta điều gai góc lối đời
Đừng tự phụ, khoe mình hay, đẹp nhất
Bởi hơn mình, người hiện hữu khắp nơi !

Ngô Minh Hằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)