Thơ Văn nguyễn duy ân

Mỗi Độ Tháng Tư Về

1, 2

nguyễn duy ân

...

Cảm xúc từ hai bài thơ đầy khí phách và nhiệt huyết mà kẻ ở lại, người ra đi nói trên:

Bài họa 2

Gởi Đồng Nhân

Tan nhà mất nước vắng hiền nhân
Ruột sục gan sôi tợ lửa phần
Lực yếu, lòng mong xoay vận nước
Tài hèn, chí muốn chuyển đời dân
Quê cha ví chẳng nơi dung địa
Đất khách thôi đành chốn náu thân
Nếm mật nằm gai bao kẻ ở
Người đi chi sá khổ, phong trần.
*
Người đi chi sá khổ, phong trần
Tụ nghĩa tìm đâu đấng chí nhân
Gươm báu chưa mài chờ dũng sĩ
Hịch thư đã thảo đợi minh thần
Nhất hô lời thánh thành phong vũ
Vạn ứng lòng người tạo bão vân
Ác quỷ dù nanh voi vuốt cọp
Người người hợp lực chúng tan thân
*
Người người hợp lực chúng tan thân
Vị ngã, vì dân thử đếm, cân?
Thuyền đổ dòng xuôi hiềm nghịch tử!
Xe lên dốc đứng hiểm gian nhân!
Non sông lác đác trang hào kiệt
Đất nước lô nhô bọn loạn thần
Giáo huấn ông cha nay lạc hướng
Nhân sinh xa gốc - “khởi ư Dần” (*)
*
Nhân sinh xa gốc – “khởi ư Dần”
Bởi thế hồi sinh lũ bạo Tần
Quyết diệt gian tà, hưng đạo nghĩa
Thề trừ ác bá, phục luân nhân
Kề vai dựng đắp cho cường Nước
Sát cánh vun bồi để thịnh Dân
“Cương, kiện, chính, trung, tinh, túy” giữ
Không đem dối trá lộng làm chân
*
Không đem dối trá lộng làm chân
Cải quá, phương châm “nhật nhật tân”
Khổ nhục truân chiên tôi khí, chí 
Gian lao khốn khó luyện tâm, thân
Súng bom buổi ấy đành vô dụng
Bút mực hôm nay cũng thiết cần
Trăm vạn lời thơ gom một ý
Một lời tâm huyết gởi Đồng Nhân.

( Texas, Mùa Thu Ất Hợi 1994)
Nguyễn Duy Ân

(*) “ Hỗn mang chi sơ
Vị phân Thiên Địa
Bàn Cổ thủ xuất
Thủy phán Âm Dương
Thiên  khai ư Tý
Địa tịch ư Sửu
Nhân khởi ư Dần.”

*

Đã gần bốn thập niên, biết bao vật đổi sao dời, hy vọng và ước mơ của thế hệ thứ nhất chưa nên hình dáng, dù “gối chưa mỏi, chân chưa chùn” mà sức thì gần cùng lực đã gần kiệt theo thời gian, đất nước vẫn ngày càng suy vi, dân tình ngày càng khốn đốn. Bản chất độc ác gian tham, ngu hèn bán nước của giặc Cộng ngày càng lì lợm, trơ tráo. Tham vọng và mưu đồ xâm lăng, diệt chủng của Tầu Cộng ngày càng gấp rút, công khai, lộ liễu! Thế lực đối kháng mưu giữ nước có tăng lên nhưng còn ô hợp, còn phân hoá, nhân tài chưa đủ tầm vóc, thiên tài càng vắng bóng! Lớp lớp tuổi trẻ đang dấn thân tiến bước, kỳ vọng gởi một niềm tin, ngoài ra chỉ còn trông chờ cục diện Quốc Tế chuyển xoay có cơ thuận lợi! “Không lẽ quê hương mãi thế nầy!”

18/4/2011
nguyễn duy ân

1, 2

Quân Sử Việt Nam (TOP)