Thơ Văn

 

HAI TIẾNG VIỆT NAM

Ôi cơn gió lốc cuống mất rối chân lý
Mây kéo về che phũ một màu đen
Từ dạo ấy đã khuất bóng mẹ hiền
Ba-sáu năm không còn gì để mất
Và chỉ còn những nghiệt ngã đau thương
Thuyết mác-lê cướp đi, ba thế hệ
Tư tưởng Hồ là nô lệ ngoại bang
Nó tham danh nó bán cã giang san
Lấy máu dân, chúng nhuộm cờ cộng sản
Xương thịt dân xây điện ngọc lầu son
Bán dân đen chúng thu về kinh phí
Xuất khẩu Kiều ôi ô nhuc nào hơn ?
Ba mươi sáu năm, Quấc hận, dân hờn
Có còn không oai hùng TRANG SỬ VIỆT ?
Có còn không hai tiếng nói Việt Nam ?
Là tiếng thuở nằm nôi khi gọi mẹ
Tiếng vọng về từ Lê Nguyển Lý Trần
Dân tộc ta đã bất khuất bao lần
Quyết noi gương khí khoách tiền nhân
Sẻ xoá tan bạo quyền tư bản đỏ
Không phụ lòng hào kiệt bốn ngàn năm
Thanh niên ơi! Hảy đáp lời sông núi
Hảy kết đoàn, hảy ngẩn mặt mà đi
Quyết làm tròn trách nhiệm nam nhi
Đã đến lúc viết lên trang sử mới
Là Việt Nam chỉ là hai tiếng Việt Nam,

 

 

 

 

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)