Trang Điện-Ảnh - Đời Sống - Nghệ-Thuật - Văn-Học - Thơ Văn - Triết-Học

Hai Bài Thơ Thân Phận Người Việt Nam Ở Việt-Nam

Bài 1 : thơ Nguyễn Long

THƯỜNG DÂN - 1999

------------

Đông thì chật, ít thì thưa

Chẳng bao gì thấy dư thừa thường dân

Quanh năm chân đất đầu trần

Tác tao sau những vũ vần bão dông.

Khi làm cây mác cây chông

Khi thành biển cả, khi không là gì

Thấp cao thôi có làm chi

Ngàn năm cỏ vẫn xanh rì cỏ thôi

Ăn của đất, uống của trời
Dốc lòng cởi dạ cho người mình tin
Ồn ào mà vẫn lặng im

Mặc ai mua bán nổi chìm thiệt hơn

Chỉ mong ấm áo no cơm

Chắt chiu dành dụm thảo thơm ngọt lành

Hòa vào trời đất mà xanh

Vô tư mấy kiếp mới thành thường dân.

Thị xã Thái Bình, 1999

Nguyễn-Long

Bài 2 : thơ Nguyễn-Khôi

NÔNG DÂN - 2011

 ---------

  "Ai bảo Nông Dân không tư tưởng ?"

- Thơ Ng.S.Đ.

Một thời khí thế hát ca

Đội "Quân chủ lực" xông ra chiến trường

Vợ con được ruộng, được nương

Trời long đất lở (1)...Thiên đường là đây .

                 *

Rồi thì trời đất đổi thay

"Thị trường" làm chủ...vần xoay hết nghề

Đành ra Thành phố làm thuê

Ô sin, Cửu vạn lăn lê vỉa hè

Cố len vào Xưởng mái che

Được "Công nghiệp hóa" đề huề chút chăng ?

-Sướng đâu đến kẻ làm công ?

Vui làm "Giai cấp tiền phong" đi đầu.

                  *

Trăm năm mấy cuộc bể dâu

Chỉ mong ruộng cả, ao sâu cấy cày

Vinh danh nghe cũng hay hay

Làm ra lúa gạo...lãnh đầy gió sương .

-----

-(1)- Cải cách ruộng đất.

Quê Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 5-7-2011

Nguyễn-Khôi

Quân Sử Việt Nam (TOP)