Thơ Văn

Gẫy Súng Tan Hàng


Huỳnh-Mai St.8872

Dạ Lệ Huỳnh


Cuối tháng tư Saigon chìm khói lửa;
           Cháy bỏng tình người cuộc chiến là đây;
           Tình sử ngàn đời quân dân cá nước;
           Thắng bại Saigon nước cá phân ly;  
           Dân theo chiến thắng quân ta chiến bại;
           Trái chiều nghịch gió cờ vàng đổi ngôi; 
           Thuận gió cuồng lên sao vàng máu đỏ;
           Có triệu người vui, lắm vạn người buồn;
           Nhìn cây súng gẫy bên hào chiến lũy,
           Áo trận vất ngang vương thép kẽm gai;

 xox  

Rồi, một đêm âm thầm trong nước mắt;
           Giã biệt Saigon không lệ tiễn đưa;
           Lần lùi đoàn tù đi trong chiến bại;
           Pháo hoa chiến thắng lệ mắt long lanh;
           Từ dạo đó;...dân tình trong cách biệt;
           trở lại rừng xanh trong các trại tùi;
           Như hổ nhớ rừng hận đời chiến sĩ
           Thương cho quê nhà sáng sắn chiểu khoai,
           Hòn ngọc Viễn Đông dân tôi khổ thế;
           Trả súng lại tôi;...như thưở ngày nào;

xox

Trong cơn chiến bại súng không đạn nổ;
           Có súng trong tay, súng gẫy cong nòng;
           Đâu như cái thưở anh hùng chiến trận;
           Giờ là que cũi đốt cháy tương lai;
           Lặng nhìn sản nghiệp ông cha về Bắc;...
           Tủi hờn công sức, sự nghiệp bốc hơi;
           Dân trắng tay về vùng kinh tế mới;
           Cải tạo nhà tù nhốt cà hùm thiêng;
           Tự-Do gẫy cánh rơi ngoài biền cà;
           Trả súng lại tôi;...ngăn máu lệ trào;

xox

Trả súng lại tôi;...vì đời chiến đấu;
           Cuộc chiến nầy ai thắng?...biết ai thua;?;
           Thua vì thế nước dân tình hèn yếu;
           Nợ nước tình nhà đâu nỡ giết nhau;
           Nếu không vô tình, vô tri súng đạn;?
            Lửa tham tàn lịm tắt giữa Trường Sơn;?
            Đâu còn có cảnh chia Nam rẽ Bắc;
            Mẹ già, vợ trẻ sắn khoai thăm chồng;?
            Đầu ghềnh cuối bải châm dầu vượt biển;
            Trả súng lại tôi;...bến khỏi neo thuyền;...

xox

Trả súng lại tôi; hỡi người bội phản; 
             Đồng minh chiến hữu rõ mặt hại dân;
             Dân chủ, Dân quyền hai viên đạn lép;?
             Thứ đạn nầy Cộng Sàn bắn bằng mồm;
             Mồm to:"Xã nghĩa thiên đàng Cộng Sản";
             Sự thật tự do lẽ sống con người;
             Vô thần mà nói thiên đàng nghịch lý;
             Tự Do xuyên phá quốc cộng thành trì;
             Trả súng lại cho tôi;?...một lần cuối;;... 
              Phát súng Tự-Do lũ cộng tan tành;...

 

Huỳnh-Mai
[Một Thời Gẫy Súng]  

 

 

 

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)