Thơ Văn

Chuyện Kể Sau Bảy-Lăm

Vỹ Kiều

Em có nghe chuyện kể?

Chuyện kể sau Bảy-Lăm,

Miền Nam mất thanh bình,

Giặc cộng Bắc xâm lăng.

Chuyện kể sau Bảy-Lăm,

Đêm đêm mẹ khóc thầm.

Chờ mong, ngóng xa xăm,

Tin con vẫn biệt tăm.

Chuyện kể sau Bảy-Lăm,

Nước mắt tuôn thành dòng.

Thương con xót sa lòng,

Thương chồng chốn tù gong.

Chuyện kể sau Bảy-Lăm,

Cha đâu? con trẻ hỏi:

Tuổi thơ đâu có tội,

Sao lại phải mồ côi?

Chuyện kể sau Bảy-Lăm,

Mất mát, đau, tủi, lầm ...

Nụ cười tắc, nín, câm ...

Cộng sản quá tàn thâm.

Chuyện kể, kể ra đây

Chuyện kể thật đau lòng

Đất nước đầy bất công

Ai người có nghe chăng?"

 

 

 

 

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)