Thơ Văn

CẢM PHỤC MỘT THƯƠNG PHẾ BINH
(kính tặng nhà vănThương Phế Binh Trần Thy Vân)

Cảm phục anh một con người bất khuất,
Chiến trường xưa anh đã mất đôi chân.
Với tấm lòng thật yêu nước thương dân,
Nay cầm bút diệt quân thù tàn bạo.

Quý trọng anh một thương binh tiết tháo,
Ngẫng cao đầu giữ khí phách hiên ngang.
Ngòi bút anh như lính chiến sa tràng,
Lao vào địch để tìm ra chân lý.

Là phế binh, anh trọn đời chiến sĩ
Vẫn là anh - Bút thép diệt quân thù.
Gương sáng nầy sống mãi với thiên thu
Không hổ thẹn chưa một lần hàng giặc.

Tâm Bền

Dịp nầy Bút Nhóm Gọi Đàn xin kính tặng quý vị bản lay-out Đặc San Gọi Đàn số 12 tưởng niệm THÁNG TƯ ĐEN để thưởng lãm.

Thay mặt nhóm chủ trương Bút Nhóm Gọi Đàn,
Tâm Bền

 

 

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)