Trang Điện-Ảnh - Đời Sống - Nghệ-Thuật - Văn-Học - Thơ Văn - Triết-Học

Cẩm Loan | Mị Châu

Con đường lông ngỗng đoạn trường thay!
Lỡ cuộc cờ ôi! chén rựợu cay…
Thuốc đắng sao cho bằng lệ mặn
Cổ Loa thành gió thổi mây bay!
                         *
Mất nước, chém con còn đâu nước ?
Nỏ thần máu, máu Mị Châu chưa ?
Trọng Thủy vui chăng ngày chiến thắng ?
Lông ngỗng ngẩn ngơ giọt lệ mờ!
                          *
Giếng ngọc còn chưa phai máu hận!
Ngàn năm tiếc hận một cơ đồ
Sử cũ nhắc người sau nợ mới!
Coi chừng mối họa TRỆU ĐÀ xưa!

5/6/2011

CẨM LOAN(bút danh)

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)