Thơ Văn

Cách Mạng của người là bông hoa Nhài / Cách Mạng của Ta là bông hoa Sen

thơm ngát bông hoa Nhài
đã lan xa mặt đất
đã đứng dậy quật cường
đã làm đời vụt dậy

Cách Mạng vùng Trung Đông, Bắc Phi
bằng biểu tượng mầu hoa tinh kiết
đã vượt bức nghẹn ngào
đã thoát vòng cương toả

Này Bắc Phi nắng cháy chảy dài
vẫn trắng phau trong mật da sạm nắng
người đã đứng lên đạp đổ bạo tàn
dân sống hùng vì không còn chịu nhục

Này Tunisia, này sông Neil này trùng trùng biển cả
biển cả của ta Thái Bình Dương trào rực
Này Hà Nội, này Sài Gòn, này Huế này anh em
đã ba mươi sáu năm đất nước quằn
Này hậu duệ Quang Trung Đại Đế
này hậu duệ Hai Bà lẫm liệt
chúng ta, cùng đứng lên vượt khỏi yếu hèn

Bông hoa Sen thơm lừng lịch sử
Bông rạng ngời vẫn mãi tinh khôi
bùn lầy Cộng Sản mãi chỉ là bùn
Chính chúng ta mới làm nên lịch sử

Đóa Sen ngời như tình luôn tinh khiết
bạn ta ơi, bạn hãy bước ra đường
hãy quật khởi lại dù bằng cờ lau nhỏ bé
(Đinh Bộ Lĩnh cũng đã phất nghìn năm)

Bạn ta ơi, bùn Cộng Sản chỉ lấm chân người
trong trái tim, trái tim ta Sen ngời vĩnh quyết

Bạn ta ơi, giặc cỏ hèn Đảng Cộng Sản Việt Nam nô lệ mãi
Ta đứng dậy, triệu chân bước ra đường
giờ lịch sử, giờ bông hoa Sen đã nở

"trong bùn gì đẹp bằng Sen"
dẵm lên bùn Cộng Sản, ta phất cao nhành hoa Sen sáng rực
này các bạn, các bô lão, các trẻ cùng già
ba mươi sáu năm bùn Cộng Sản tanh hôi
nhưng chúng ta, những đóa Sen ngời thơm ngát

Hãy đứng dậy, bước ra làm lịch sử
đất nước này là của chính chúng ta
lũ bùn nhơ Cộng Sản sẽ tan nhòa
vì chúng ta cháu con Hồng Bàng nghìn năm dựng nước

Lý Thường Kiệt đã oai hùng "Nước Nam người Nam ở"
Hưng Đạo Vương lời thề mãi vang vang
nghe không bạn, Hai Bà Trưng quật khởi
Đại Đế Quang Trung vượt vượt đập lũ Tầu
Lê Lợi mười năm, thì ta ba mươi sáu
cùng nhảy vọt cao cao vút Phù Đổng Thiên Vương

phất ngọn cờ vàng rực sáng từ Hai Bà Trưng
và ngát thơm lừng Cách Mạng Hoa Sen
để đất nước thôi không còn bùn Cộng Phỉ

Nguyễn Lạc Việt (ngày 2 tháng 3 năm 2011)
(Nguyễn Lạc Việt là bút hiệu đấu tranh của NĐT)

 

 

 

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)