Trang Thơ Văn

vietnam, việt nam, cờ việt nam

Bão lòng

Bên này, nghe bên ấy không hay
Thời tiết sao lại xấu thế này
Ở nhà chớ có ra đừơng nhé
Gió cuốn trôi đi sao gặp em
Trời bão mưa dông ghê gớm thế
Nhớ em lòng dạ cứ bồn chồn
Ô hay!..mưa bão trời muốn thế
Vẫn không bằng bão ở trong lòng

Đặng Quang Chính

 

 

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)