Trang Thơ Văn

vietnam, việt nam, cờ việt nam

Bàn Tay Cà Rốt

ban tay cà rốt

Bàn tay ''cà rốt'' đẹp không ?
Ai làm ra nó như vầy, hỡ ông ?
Chẳng tin có Đấng Hóa Công
Nên ông sẽ nói do ông đã làm !
Ai làm ra được màu cam?
Chính ông cũng nói ông làm, chứ ai !
Ông là thọ tạo khoe tài...
Vậy ông làm thử thay Ngài Hóa Công:
Bầu trời, tính tú, máu hồng...
Để cho thiên hạ phục ông xem nào !!!
Người trần mà lại tự cao
Chết rồi, ông sẽ đi vào hư vô !
Sao ông lải nhải, hàm hồ...???
Hồn ông bất tử sẽ vô nơi nào ?
Ông mau thờ Đấng Tối Cao
Vì Ngài là Chúa trăng, sao, đất, trời... !
Mai kia, ông sẽ tắt hơi
Để ra Tòa Án Chúa Trời xét ông !!!
Tôi tôn thờ Chúa Hóa Công
Cho nên lòng vẫn chờ trông ngày về
Ngắm Nhan Thánh Chúa Giavê
Ở trên Thiên Quốc, say mê Tình Ngài !!!

                                                                                                             
***

Cảm tác khi nhận được điện thư của người quen.
Bài thơ dành tặng người chủ trương: ''Bàn tay ta làm nên tất cả...''
Chủ Nhật Phục Sinh năm 2012
Đaminh Phan văn Phước

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)