Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương 

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

Quân Sử Ngàn Năm Thành Thăng Long - Thần Việt Điện_Tân U Linh Việt Điện

lịch sử việt nam trống đồng đông sơn, lich su viet nam, lichsuvietnam, lichsuvn

Trống Đồng Đông-Sơn của dân tộc Bách Việt 

Trúc Lâm Lê An Bình sưu khảo; Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc hiệu đính năm 2011, 2013.

I. Dẫn Nhập - Nguyên Nhân Xa, Thời Tối Cổ:

Biểu tượng của nền văn minh tối cổ của tộc Việt là Đông Sơn và Lạch Trường. Hai nền văn minh này đã hiện diện và tồn tại cùng với tộc Việt chúng ta 5000 năm trước Công nguyên. Sự hiện diện và tồn tại này trước cả nền văn minh của người Tầu phương Bắc cả 4000 năm.

Đã là một dân tộc hiện diện lâu đời như thế trên một vùng đất phì nhiêu trù phú; tổ tiên chúng ta biết tổ chức đời sống có trật tự, tôn ty, trong một khoảng không gian cố định, biết tưởng nhớ tiền nhân, anh hùng, liệt nữ, cũng như biết tôn xưng vị lãnh đạo, thờ kính những hiện tượng thiên nhiên v.v...Tất cả những điều nêu trên là tư tưởng Việt Nam, và nó đã được hệ thống hóa dưới một tên gọi khác là nền Văn Hiến Chi Bang của một đất nước tự lập, tự cường.

Việc tôn thờ, tôn xưng những anh hùng, liệt nữ của dân tộc Việt là một truyền thống từ ngàn xưa, đồng thời cũng là một trong những biểu tượng của nền Văn Hiến của 5000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước.

II. Nguyên Nhân Gần - Thời Trung Đại:

Đời vua Trần Nhân Tông, tháng 4, mùa hạ năm 1285, tổ chức xét định công trạng những người đã đánh quân Nguyên. Như tấn phong Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn làm Đại vương; Hưng Vũ vương Nghiện làm Khai quốc công; Hưng Nhượng vương Tảng làm tiết độ sứ. Ngoài ra người nào có công lớn đều được tứ quốc tính, Trần Khắc Chung cũng được dự ân tứ này và vẫn giữ chức Đại hành khiển; Nguyễn Khoái làm liệt hầu và được ban cho một "hương" (làng) gọi tên là Khoái lộ. Người tù trưởng Man ở Lạng Giang là Lương Uất, Hà Tất Năng vì biết đốc suất dân đánh giặc, nên Lương Uất được phong làm chủ trại Quy Hóa; Tất Năng được phong tước quan phục hầu; Đỗ Hành vì khi bắt được Ô Mã Nhi, không đem nộp nhà vua, nên chỉ được phong tước quan nội hầu; Hưng Trí vương Nghiễn vì trái tướng lệnh, ngăn cản đường quân Nguyên rút về nước, nên không được thăng trật.

Sau khi tước thưởng đã ban hành rồi, có người thắc mắc vì sao ban thưởng ít, thượng hoàng Trần Thánh Tông an ủi rằng: "Nếu các ngươi biết chắc rằng giặc Nguyên không sang nữa, thì dầu phong đến cực phẩm, trẫm cũng không tiếc gì, nhưng nếu một mai giặc lại kéo sang, mà lúc ấy các ngươi lại có chiến công, thì trẫm biết hậu đãi các ngươi thế nào để khuyến khích thiên hạ được?". Mọi người nghe xong không ai có ý kiến gì cả.

Nhà vua định những người đã có công đánh giặc hai lần, người nào đã xung phong trước phá được trận tuyến của giặc, lập được chiến công đặc biệt, nay được chép vào tập Trùng hưng thực lục và khiến thợ vẽ hình dạng vào tập sách ấy.

Đời vua Trần Hiến Tông (1329), có Lý Tế Xuyên là Thủ Đại tạng thư hỏa chính chưởng Trung phẩm phụng ngự, An tiêm lộ chuyển vận sứ đã tập hợp những truyện tích về các bậc anh hùng, anh thư tộc Việt có công giữ nước biên chép thành quyển Việt Điện U Linh Tập gồm Lịch Đại Nhân Quân, Lịch Đại Nhân Thần, Hạo Khí Anh Linh, tổng cộng là 27 truyện.

Mục đích nhằm xây dựng cuộc sống tinh thần, tâm linh một cách lành mạnh mang màu sắc cổ truyền cũng như gầy dựng lại một quá khứ thần thoại, hiển thánh của dân tộc.

Việt Điện U Linh Tập của Lý Tế Xuyên được biên chép khoảng giữa thế kỷ 13; Đến thế kỷ thứ 15 được tiến sĩ Nguyễn Văn Chất bổ túc thêm những chuyện khác vào. Tên gọi là Việt Điện U Linh Tục Tập hay Tục Việt Điện U Linh Tập.

Như trên đã viết, đời vua Nhân Tông ghi ơn những người có công đánh giặc Nguyên bằng cách phong tước, phong hàm. Ngoài ra những ai lập chiến công đặc biệt thì vẽ hình cũng như chép sự tích vào tập sách Trùng hưng thực lục. Đồng thời một Thần Việt Điện đã được dựng nên (ghi chép và phổ biến Việt Điện U Linh Tập) để cho dân chúng tôn thờ những vị thần của tộc Việt, để cho mọi người có thể hãnh diện với quá khứ cao quý, hào hùng và thiêng liêng. Qua hành động này cho chúng ta thấy sự đối kháng mãnh liệt nhất của tộc Việt trên mặt văn hóa tư tưởng đối với giặc Tầu phương Bắc.

III. Nguyên Nhân Gần - Thời Cận Đại:

Tiếp nối tinh thần tôn vinh những bậc anh hùng dân tộc mà Việt Điện U Linh Tập của Lý Tế Xuyên đã thực hiện  vào khoảng giữa thế kỷ thứ 13 và được tiến sĩ Nguyễn Văn Chất bổ túc vào thế kỷ thứ 15 qua Việt Điện U Linh Tục Tập, Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu thành lập Thần Việt Điện 2010 (trên trang Trúc Lâm Yên Tử) để tôn thờ những bậc anh hùng, anh thư thời hiện đại.

Ôn cố tri tân là tinh thần không thể thiếu vắng được ở bất kỳ không gian và thời gian nào. Lịch Sử Việt Nam trong 3 thế kỷ trở lại đây có quá nhiều biến động quan trọng. Đã có không biết bao nhiêu bậc anh hùng, anh thư đã xả-thân liều mình bảo vệ đất nước và dân tộc Việt trước làn sóng xâm lăng từ thực dân Pháp đến quân xâm lược Trung cộng và chi bộ đảng địa phương là Cộng sản Việt Nam.

Do đó, sự hy sinh của những anh-hùng, anh thư nói trên cho đất nước cần phải được nhắc đến và trân trọng tôn xưng. 

Sự tôn xưng này xin được xem như là biểu tượng, một biểu tượng cao quý. Và là một ý thức hệ thần thoại cao quý để tưởng nhớ Ân Đức của họ đã dầy công giúp nước cứu dân.

Việc tôn xưng nêu trên còn dựa trên 4 điểm:

Đạo Đức với chính bản thân
Cương Trực, Tiết Tháo trong điều hành chính sự
Nhân Nghĩa với người ngoài
Thao lược trên chiến trường

Danh Sách phân chia hai lãnh vực dân sự và quân sự

Dân Sự

- Suy Tôn Trúc-Lâm Đệ Tứ Tổ Và Trúc-Lâm Đệ Ngủ Tổ - Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

- Bản Lên Tiếng Thứ 20_Tôn Vinh Anh-hùng Ngô-đình-Diệm_Anh-hùng Ngô-đình-Nhu Là Anh-Hùng Dân-Tộc Việt-Nam, Danh-Nhân Lịch-Sử Việt-Nam Cận Hiện-Đại

- Danh Nhân Phật-Giáo Việt-Nam_Vô Nhất Đại Sư

- Danh Nhân Lịch Sử Việt-Nam_Anh-Hùng Trương-văn-Sương, Anh-Hùng Nguyễn-văn-Trại

 

 

Quân-Sự

- Bản Lên Tiếng Thứ 39_Đại Tướng Nguyễn-văn-Hiếu: Số Phận Nghiệt Ngã Của Một Người Chiến Sĩ Quốc Gia Chân Chính

- Tứ Đại Thiên-Tài Quân-Sự Việt-Nam 

- Số Mạng Của Một Người Ái Quốc

- Thập Bát Đại Thần Tướng, Thiên tài Quân Sự Việt Nam Thời Cận Đại

1/ Thần tướng Trình Minh Thế (1922 - 1955); 2/ Thần tướng Phan-quang-Đông (1929-1964); 3/ Thần tướng Trương Quang Ân và phu nhân (1932 - 1968; 1931-1968); 4/ Thần tướng Nguyễn Viết Thanh (1930 - 1970); 5/ Anh-hùng, tướng thần Lê-đức-Đạt ( ? - 1972); 6/ Thần tướng Trần-thế-Vinh (1946-1972); 7/ Thần tướng Ngụy-văn-Thà (1943-1974); 8/ Thần tướng Nguyễn-xuân-Phúc (1938 - 1975); 9/ Thần tướng Đỗ-hữu-Tùng (? - 1975); 10/ Thần tướng Nguyễn-hữu-Thông (1937 - 1975); 11/ Thần tướng, Thiên tài quân sự Nguyễn-văn-Hiếu (1929-1975); 12/ Thần tướng Nguyễn-văn-Long (1919 - 1975); 13/ Thần tướng Phạm Văn Phú (1929 - 1975); 14/ Thần tướng Lê Nguyên Vỹ (1933 - 1975); 15/ Thần tướng Trần Văn Hai (1929 - 1975); 16/ Thần tướng Lê Văn Hưng (1933 - 1975); 17/ Thần tướng Nguyễn Khoa Nam (1927 - 1975); 18/ Thần tướng Hồ-ngọc-Cẩn (1938-1975);

- Danh Nhân Quân Sự Việt Nam_Thập Bát La Hán Biệt Cách Dù VNCH

- Danh Nhân Quân Sự Việt-Nam_Anh-Hùng Bất Tử Đặng-phương-Thành

- Danh Nhân Quân Sự Việt-Nam_Anh-Hùng Trần-đình-Tự và 12 Anh-Hùng Biệt-động-Quân

- Anh Hùng Nguyễn Ngọc Trụ

- Cái Chết Oai Dũng Của Chuẩn Úy Nguyễn Văn Phần

- Anh Hùng Võ Đằng Phương Chủ-Tịch Lâm-Thời Phong-Trào Thiết-Lập Nền Ðệ-Tam Cọng-Hoà

- Bản Lên Tiếng thứ 26_Tôn Vinh Anh-Hùng Tử-sĩ Hoàng-Sa Ngụy-văn-Thà Là Thập Nhất Đại Thần Tướng Việt Nam

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)