Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asia Sea be long to the Républic of Vietnam

cờ việt nam tung bay, quốc kỳ việt nam tung bay phất phới southeast asia sea, biển Đông Việt-Nam, south china sea, biển nam trung hoa, tranh chấp biển Đông

 

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

***

Vấn Đề Tình Báo Hoa Kỳ và cái Chết Bí Mật của Các Tướng Lãnh Tài Ba QLVNCH

http://www.vnmilitaryhistory.info/southeast_asia-sea/tvthuong_van-de-tinh-bao-hk-va-cai-chet-bi-an-cua-cac-tuong-lanh-tai-ba-qlvnch.html

Nhân đọc Trang Nhà Tướng Hiếu, www.generalhieu.com/generalhieu_assassination-u.htm

Tôi ngạc nhiên thấy một người dân sự, Nguyễn Văn Tín, em ruột Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hiếu, lại biết được chuyện tình báo tối mật thời VNCH. (*)

Điện đài Tiger, với tổng đài 922 thuộc Tổng Thống Phủ, rất ít người thuộc phe ta biết được, ngay cả người làm tình báo chiến thuật hay chiến lược. May ra có kẻ biết tổng đài mật 921 là gì.

Người viết chỉ là một người lính trận mạc. Vì vậy nếu biết một tí gì về tình báo HK thì chỉ học lóm bằng cách sưu tầm học hỏi từ một số tin tức từ các tài liệu giải mật hay tin tức từ một số bạn bè chuyên nghiệp tình báo.

Thiển nghĩ, tình báo quân sự HK có thể hiểu rất rõ ai chủ mưu giết Tướng Hiếu, Tướng Đỗ Cao Trí, Tướng Nguyễn Viết Thanh,..., nhưng không hiểu sao HK không can thiệp.

Câu hỏi là làm sao cạy miệng tình báo HK?

Câu hỏi là tại sao quân sử và các sử gia cần có trách nhiệm để cạy miệng tình báo HK?

Tại sao chúng ta có thể đã lầm lẫn 40 năm nay về những cái chết bí mật của các tướng lãnh trong sạch hay tài ba của QLVNCH?

Phải chăng luật sư lại có khả năng làm được việc nầy?

Tôi nghĩ, có thể luật sư sử dụng quyền "Freedom of Information Act chăng?

Tại sao biết được sự thật có thể giúp ích cho đại cuộc cứu quốc hiện nay?

Xin để dành câu trả lời cho các nhà tình báo phe ta và các chiến lược gia nhà nghề.

Trân trọng,

Trần Văn Thưởng

(26/5/2015)

***

(*)- Nơi hiện trường án mạng: Một bộ phận dò thám âm thanh điện tử nhỏ được cài đặt - với sự đồng ý của đương sự - vào trong một cây bút viết mực của Tướng Hiếu. Tướng Hiếu thường đeo cây bút viết mực này trong túi áo trước ngực.

- Nơi văn phòng Phủ Tổng Thống: Nghe lóm đường giây điện thoại nóng giữa Phủ Tổng Thống và Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn III (tổng đài 922, Tiger).

Các bài viết liên quan

- Vén Màn bí mật về cái chết Tướng Hiế́u - http://www.vnmilitaryhistory.info/southeast_asia-sea/nvantin_ven-man-bi-mat-ve-cai-chet-tuong-hieu.html

- Đại Tướng Nguyễn-văn-Hiếu: Số Phận Nghiệt Ngã Của Một Người Chiến Sĩ Quốc Gia Chân Chính - http://www.vnmilitaryhistory.info/than-viet-dien2010/tvd_tuong-nguyen-van-hieu-so-phan-nghiet-nga-cua-nnguoi-chien-si-quoc-gia-chan-chinh.htm

Nguồn: http://www.generalhieu.com/generalhieu_assassination-u.htm

http://www.vnmilitaryhistory.info/southeast_asia-sea/tvthuong_van-de-tinh-bao-hk-va-cai-chet-bi-an-cua-cac-tuong-lanh-tai-ba-qlvnch.html

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)