Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asia Sea belong to the Républic of Vietnam

cờ việt nam tung bay, quốc kỳ việt nam tung bay phất phới southeast asia sea, biển Đông Việt-Nam, south china sea, biển nam trung hoa, tranh chấp biển Đông

 

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

***

Ngô Kỷ tẩy chay Đại Sứ Ted Osius tại Quận Cam California USA

FYI. Mời nghe và suy ngẫm. Trước hết, tôi xin hoan hô cô Phương Thanh, người thực hiện chương trình Thế Sự Thăng Trầm trên đài Vietnam America TV (VNA-TV 57.3), phỏng vấn Ô. Ngô Kỷ về hành động cao ngạo của Đại sứ Ted Osius. Cô Phương Thanh là một phụ nữ có trình độ chính trị rất sâu sắc. Kế đến, cám ơn Ngô Kỷ đã bỏ công sức và thì giờ lên tiếng về vụ nầy, mà đa số các vị lãnh đạo cộng đồng, trí thức, cựu quân nhân... (cho đến nay) đều ngậm miệng như hến, ngoại trừ Cộng Đồng Liên Bang Hoa Kỳ đã ra Thông Cáo. Nếu có thiếu sót ai thì xin niệm tình tha thứ!
Mời nghe.
Vĩnh Liêm

---------------
Date: Tue, 11 Aug 2015 17:30:36 -0500
Subject: Fwd: Fw: Fwd: Ngô Kỷ tẩy chay Đại Sứ Ted Osius tại Quận Cam California USA
From: tdtran747@gmail.com
To: BTGVQHVN-2@yahoogroups.com
CC: nghiathanhusa@yahoo.com; ngokycali@gmail.com; ngokyusa@yahoo.com

Chuyển nghe với vài nhận định, nôm na là MTC (Mao Tôn Cương) như sau:
 

1/Bài phỏng vấn đã được chia ra làm 3 đoạn ngắn, mỗi đoạn khoảng 15 phút khiến người nghe không mệt mỏi.

2/ Âm thanh tốt, nghe rõ 

3/ Ngô Kỷ có đưa ra những bằng chứng cụ thể chứng tỏ Đại Sứ Ted Osius không có thiện cảm với phe Quốc Gia mà trái lại thân cộng. Cả 3 clip đều như vậy.

4/ Ngô Kỷ chê đích đáng những giới chức VN dân cử hay không dân cử  đã không có phản ứng gì với DS Ted Osius, dù là Phản ứng tiêu cực như bỏ phòng họp. Chỉ cần vài người bỏ phòng họp là sẽ ồ ạt bỏ phòng họp ngay. Đây là sự non kém của những người dự họp, chứng tỏ dân trí những người dự họp nói chung còn non kém.  Đó là bệnh chung có tên là CẢ NỂ, hoặc là DĨ HÒA VI QUÍ, và viết ra một điều đau lòng là "Thả ra mới biết béo gầy"

5/ Ngô Kỷ đã đưa ra biện pháp phải làm và đã làm, không phải chỉ nói xuông. Đó là viết thư cho Bộ Trưởng Ngoại giao LB/HK John Kerry yêu cầu giải thích hành động của Ted Osius, cách chức y . Từ nay còn ai kéo bè kết cánh đánh phá Ngô Kỷ nữa không? Nếu lảm được Hơn Ngô Kỷ thì hãy tiếp tục đánh phá Ngô Kỷ và những người chống cộng. 

6/ Thiển nghĩ đã không đủ bản lĩnh, không dám nói, không dám bỏ ra về khi bị nghe những điều chướng tai, trái với chủ trương, nghịch với lập trường thì từ nay chẳng nên dự họp làm chi vì ngồi như khúc gỗ thì chỉ mua tiếng cười mà thôi, ở nhà là hơn.

TDT

***

 

 

 

Published on Aug 10, 2015

Ngô Kỷ tẩy chay Đại Sứ Ted Osius tại Quận Cam California USA part 3
Điểm Báo và Đọc Tin hàng ngày trên Đài Truyền Hình 57.3, Orange County, Clifornia - USA
Muốn theo dõi tin tức tình hình thế giới và Việt Nam và tin tức tại thủ đô Little Sai Gon tại California, Người Việt Tỵ Nạn tại Mỹ, ngoài orange county, California 
Xin vào xem tại: vnatv.com và vnatv573.com LIVE (truyền hình trực tiếp 24/24)

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)