Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asia Sea belong to the Républic of Vietnam

cờ việt nam tung bay, quốc kỳ việt nam tung bay phất phới southeast asia sea, biển Đông Việt-Nam, south china sea, biển nam trung hoa, tranh chấp biển Đông

 

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

***

Thông Báo Về Biểu Tình Chống Nguyễn Phú Trọng

Subject: Thông Báo Về Biểu Tình Chống Nguyễn Phú Trọng
To:

Kính gởi:

Quý vị lãnh đạo các Tôn Giáo'
Quý Vị Chủ Tịch Cộng Đồng, Tổ Chức Chính Trị, Hội Đoàn, Đoàn Thể
Quý vị Truyền Thông, Báo Chí
Quý Đồng Hương Khắp nơi

Kính gởi đến quý vị bản Thông Cáo của Ủy Ban Tổ Chức Biểu Tình Chống Nguyễn Phú Trọng để quý vị tường, xin hưởng ứng và yểm trợ
để cuộc biểu tình được thành công. Đính kèm DOC và PDF. Xin vui lòng phổ biến rộng rãi,

Trân trọng

 TM. Ủy Ban Tổ Chức Biểu Tình Chống Nguyễn Phú
 Trọng va Phái Đoàn

Đoàn Hữu Đỉnh, Chủ Tịch Ủy Ban
Nguyễn Văn Tánh, Trưởng Ban Điều Hợp

biểu tình chống nguyễn phú trọng đến hoa kỳ ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn ngy 07-07-2015

biểu tình chống nguyễn phú trọng đến hoa kỳ ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn ngy 07-07-2015

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)