Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asia Sea belong to the Républic of Vietnam

cờ việt nam tung bay, quốc kỳ việt nam tung bay phất phới southeast asia sea, biển Đông Việt-Nam, south china sea, biển nam trung hoa, tranh chấp biển Đông

 

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

***

Bill S-219 the journey to freedom day is not good for April 30

bill s-219 the journey to freedom day is not for april 30

Sinh viên Việt-Nam biểu tình quốc hận 40 năm trước ở Paris, thủ đô Pháp quốc. 

Bản dịch Kháng Nghị Thư (Anh ngữ), sẽ edit lại trước khi gửi đi

To:

The Honourable NOEL A. KINSELLA
Speaker of The Senate of Canada
Senate of Canada
Ottawa, Ontario, Canada
K1A 0A4
Email: info@ parl.gc.ca

The Honourable PETER MILLIKEN
Speaker of The House of Commons of Canada
House of Commons
Ottawa, Ontario, Canada
K1A 0A6

Dear Mr. Speaker of The Senate and Mr. Speaker of The House of Commons:

We, the undersigned citizens of Canada, United States of America, Germany, Switzerland, originally from the Republic of Viet Nam, humbly present to the Senate and Parliament of Canada and to the citizens of Canada, our condolences on the occasion of the passing away of The Honorable Pierre Claude Nolin, Speaker of the Canadian Senate.

We would also like to take this opportunity to present to the Senate and Parliament of Canada, our wish as below.

We solemnly oppose the name of the Journey to Freedom Act, resolution, S-219 approved on the 23rd of April 2015.

We oppose the name of the Act because it is irrational and controversial. The 30th day of April in 1975 was the day of the Fall of Saigon, when most of us lost all kinds of freedom, and were not able to make or to join in the "Journey to Freedom". Please understand that we do not oppose the purpose or the “meaning” of Resolution S-219, but we strongly oppose the name of the act.

As such, we, the undersigned, respectfully request the Senate and Parliament of Canada to rescind Resolution S-219 which has been named the Journey to Freedom Act, use another day of the year other than April 30th or another name which reflects our true memories of the day that we lost all human rights, such as The Mourning Day Act or The Black April Day Act.

We also would like to express to you, members of the Senate and the Parliament of Canada, and to the people of Canada, our gratitude for your consideration of our request.

Respectfully,

Thomas Tran, Army Colonel, Pasadena, Texas, USA
Email: tdtran747@gmail.com
Dr. Tich van Tran, Bonn, Germany
Email: tranvantich@hotmail.de
Historian, Human rights activists Truc Lam Nguyen Viet Phuc Loc, Switzerland.
Email: hoisuhocvietnam@quansuvn.info

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)