Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asia Sea belong to the Républic of Vietnam

cờ việt nam tung bay, quốc kỳ việt nam tung bay phất phớivietnam sea, sea of vietnam, biển việt nam, southeast asia sea, biển đông nam á, south china sea

 

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

***

Tạp chí biển Việt-Nam tháng 06-2017: Dẹp nhân quyền cũ rích & đấu tranh cụ thể cho nhân sinh_Viễn ảnh đen tối của Việt Nam trước âm mưu thâm độc của Tàu cộng

Chúng tôi kính chuyển tới quý vị Tạp chí biển Việt-Nam tháng 06-2017 với chủ đề: Dẹp nhân quyền cũ rích & đấu tranh cụ thể cho nhân sinh_Viễn ảnh đen tối của Việt Nam trước âm mưu thâm độc của Tàu cộng.

Nội dung các tác giả mong muốn nêu lên tình trạng vô cùng đen tối của đất nước Việt-Nam đã và đang là thuộc địa cho Tàu cộng khai thác, đầu độc dân tộc Việt, cũng như những nỗ lực chiến đấu, thay đổi chiến lược cần thiết đứng trước hoàn cảnh vô cùng khó khăn hiện tại. Hơn thế nữa, Một số bài viết khác đang gióng lên những tiếng chuông báo động về việc Tàu cộng đang hủy diệt môi trường sống trên thế giới. Trong đó, cuộc sống của quý vị, của chúng ta sẽ ảnh hưởng nặng nề trong thời gian sắp tới, nếu các tổ chức chính trị, bảo vệ môi trường của người Việt, người ngoại quốc không lên tiếng báo động.

Không những trong nước Việt-Nam cần phải phát động những cuộc đấu tranh cho nhân sinh (tức là bảo vệ các môi trường sống), ngay ở hải ngoại cuộc đấu tranh cho nhân sinh càng cần phải phát động mạnh mẻ hơn bao giờ hết để bảo vệ môi trường sống cho chính mỗi người trong chúng ta và các thế hệ con cháu mai sau.

Mời quý vị tham khảo các bản tin đính kèm trong Tạp chí biển Việt-Nam.

Trần-đại-Việt, diễn-đàn thông tin biển Việt-Nam, không có biển nam Tàu.

***

- Dẹp nhân quyền cũ rích & đấu tranh cụ thể cho nhân sinh http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/dep-nhan-quyen_dau-tranh-cho-nhan-sinh.shtml

- Viễn ảnh đen tối của Việt Nam trước âm mưu thâm độc của tàu cộng http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/vien-anh-den-toi-cua-viet-nam.shtml

- Khởi tố đám lãnh đạo Cộng sản Việt-Nam ăn hối lộ để Formosa phá hoại môi trường http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/to-cao-csvn-an-hoi-lo-formosa-huy-hoai-moi-truong-bien-viet.shtml

- Chiến đấu hay Hàng giặc? (I) http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/chien-dau-hay-dau-hang-tau-cong1.shtml; Chiến đấu hay Hàng giặc? (II) http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/chien-dau-hay-dau-hang-tau-cong2.shtml; Chiến đấu hay Hàng giặc? (III) http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/chien-dau-hay-dau-hang-tau-cong3.shtml;

- Con Đường Nam Tiến của Tàu Cộng http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/con-duong-nam-tien-cua-tau-cong.html

- Chiến đấu hay là chết http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/chien-dau-hay-dau-hay-la-chet.shtml

- Chừng Nào Mới Hết XIN - CHO ? http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/chung-nao-moi-het-xin-cho.shtml

- Nếu Cứ Làm Chánh Trị XIN - CHO, Mất Nước - Diệt Tộc Là Điều Chắc Chắn http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/lam-chinh-tri-xin-cho-mat-nuoc-diet-toc-la-dieu-chac-chan.shtml

- Thư mời ngày Quân Lực 2017 tại California Hoa Kỳ http://www.vietnamsea.org/vietnamwarsummit/thu-moi-tham-gia-ngay-quan-luc-2017.html

- Thư mời ngày Không Lực Việt-Nam 2017 tại California Hoa Kỳ http://www.vietnamsea.org/vietnamwarsummit/thu-moi-tham-gia-ngay-khong-luc-2017.html

- Thông Báo_Lễ Tưởng Niệm Ngày QLVNCH thứ bảy 24.06.2017 tại Frankfurt Đức quốc http://www.vietnamsea.org/vietnamwarsummit/thong-bao-le-tuong-niem-qlvnch-tai-frankfurt-duc-quoc.html

- Hội thảo môi trường Liên Âu_Tàu cộng_Brussels, Bỉ 02-06-17: Nói không với Tàu cộng là bảo vệ môi trường tốt nhất http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/eu-and-china-to-hold-summit-on-june-2-focus-on-climate1.shtml

- Tàu cộng PHÁ HUỶ SINH CẢNH VÉT NẠO CÁC ĐẠI DƯƠNG http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/tau-cong-pha-huy-cac-dai-duong.shtml

 

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)