Lịch Sử Quân Sử Việt Nam

Lịch Sử Quân Sử Một Ngàn Năm Thứ Hai

Lịch Sử Quân Sự Việt Nam - Quân Sử Việt Nam Cộng Hòa

vietnam, việt nam, cờ việt nam

Bài viết thể hiện ý kiến riêng của tác giả. Chúng tôi phổ biến để rộng đường dư luận, nhưng không nhất thiết phản ảnh ý kiến và lập trường của Vnmilitaryhistory.info 

Ban biên tập Lịch Sử Quân Sự Việt Nam 

***

Những Trở Ngại Trong Việc Đi Tìm Sự Thật Của Lịch Sử

Thời gian tính, sự mờ ám, sự mâu thuẩn của nhiều nguồn tin, lòng lương thiện, khả năng tổng hợp, phân tích và đánh gia, là năm yếu tố  chủ yếu tôi gặp phải trong khi đi tìm sự thật của lịch sử.

Thời Gian Tính

Thời gian làm lu mờ trí nhớ của con người. Sau đây là một vài thí dụ:

(1) Chính tôi đã lầm lẫn ông Dương Văn Hiếu với ông Ngô Trọng Hiếu.

(2) Các hồi ký của ba tướng lãnh VNCH- Trần Văn Đôn, Tôn Thất Đính không bao giờ kể về thế nghi binh trong kế hoạch hành quân " Hắc Dịch", để đánh lừa ông Ngô Đình Nhu, mặc dù họ có nói đến chuyện hành quân tại Bà Rịa và Củ Chi.

Sự Mờ Ám của nguồn tin

Tướng Trần Văn Đôn viết [ trang  272] " Vì không ưa Đại tá Tung nên các tướng lãnh đã bắn chết và chôn anh em Tung tại bộ Tư Lệnh". Mờ ám vì ông Đôn không nói rõ tên của vị tướng lãnh nào bắn? Mờ ám vì ông viết " các tướng lãnh".  Mờ ám vì các độc giả có thể đặt rất nhiều câu hỏi mà không có trả lời, như bắn chết lúc nào, ai chôn....Ngoài ra nguồn tin nầy lại mâu thuẩn với sách ông Đỗ Mậu [ Xin xem phần dưới đây]

Mâu Thuẩn Các Nguồn Tin

Theo sách của tướng Đỗ Mậu trang 793, hai anh em ông Tung bị giam trong đêm 2-11-1963, nhưng ông không bao giờ viết thời điểm cái chết của hai anh em ông Tung cả. Nếu dựa theo hai nguồn tin mờ ám của hai tướng trên mà suy luận là HĐTL đã giết hai anh em ông Tung trong đêm 2-11-1963. Tiếc thay sự kiện lịch sử cần phải căn cứ vào các nguồn tin khả tín mà thôi; lại còn không chỉ rõ tướng nào bắn hai anh em Đ/T Tung.

Sự Lương Thiện  Của Người Tung Tin

Đây là vấn đề nan giải mà tôi đã gặp phải. Thí dụ như vụ đi tìm sự thật về Hoàng Kim Loan. Tôi đã nhận được một số tin tức sai lầm, có thể vì sự thiếu lương thiện hay vô tình sai lầm của người đưa tin. Dĩ nhiên tôi đã huỷ bỏ các nguồn tin như thế. Dù sao tôi vẫn còn có nhiều tin khả tín để tiết lộ, tuỳ mức độ phản ứng của phe ông Liên Thành, và yếu tố chiến lược chống cộng hiện nay.

Khả Năng Tổng Hợp, Phân Tích Và Đánh Giá

Đây là vấn đề khó khăn nhất của người làm tình báo và người học sử.

Trân trọng,
Trần Văn Thưởng ( 23/11/2010)

Nguồn: Trang nhà Đại tướng Nguyễn-văn-Hiếu 

Quân Sử Việt Nam (TOP)