Xin mời ủng hộ VNmilitaryhistory trên Facebook. Đa tạ

 

 

Lịch Sử Quân Sử Việt Nam

Lịch Sử Quân Sử Một Ngàn Năm Thứ Hai - Quân Sử Việt-Nam Cộng-Hòa

vietnam, việt nam, cờ việt nam

Là Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa,

Điều 1: Tôi nguyện chấp nhận mọi hy sinh gian khổ để chiến đấu bảo vệ cho sự sống còn của Tổ Quốc, của gia đình và của chính bản thân tôi.

Điều 2: Tôi tuyệt đối chấp hành các mệnh lệnh của cấp chỉ huy, đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu tuyên truyền chia rẽ của giặc cộng.

Điều 3: Tôi luôn kính già, thương trẻ, đứng đắn với phụ nữ và giúp đỡ đồng bào.

Điều 4: Tôi luôn tâm niệm hành động làm mất lòng dân là xua dân về phía giặc cộng, là tự sát.

Điều 5: Tôi luôn đối xử tử tế với tù hàng binh địch (VC), không ngược đãi đánh đập họ, không đụng đến của riêng họ, để thêm bạn bớt thù.

Điều 6: Thực hiện các điều trên là tôi tích cực xây dựng tự do cho đất nước, đem lại hạnh phúc cho toàn dân, tôi sẽ được đền bù bằng sự cảm mến và biết ơn của Đồng Bào.

---------------

Quân-Sử Sư-Đoàn Nhảy-Dù

sư đoàn nhảy dù

Tiểu-Sử Lữ-Đoàn 3 Nhẩy Dù

Vì nhu cầu chiến trường đòi hỏi, và theo đà lớn mạnh của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, ngày 1-8-1966 Bộ chỉ huy Chiến Đoàn 3 Nhẩy Dù Được thành lập để chỉ huy các Tiểu Đoàn tác chiến trong phạm vi chiến thuật.

Ngày 1-05-1968 dược cải danh thành Lữ Đoàn 3 Nhẩy Dù LÐ3ND đầu tiên là Trung Tá Nguyễn Khoa Nam. Bản doanh của LĐ3ND nằm trong

căn cứ Hoàng Hoa Thám.

Về phương diện tổ chức, Lữ Đoàn 3 Nhảy Dù gồm có:

- Bộ Chỉ Huy Lữ Đoàn và các Ban Tham Mưu 1, 2, 3, 4, 5 và Truyền Tin.

- Đại Đội Chỉ Huy Công Vụ / LĐ3 ND.

- Đại Đội 3 Trinh Sát Nhảy Dù.

- Tiểu Đoàn 3 Pháo Binh Nhảy Dù.

- 3 Tiểu Đoàn tác chiến : Tiểu Đoàn 2 Nhảy Dù, Tiểu Đoàn 3 Nhảy Dù và Tiểu Đoàn 6 Nhảy Dù.

- Trung Đội Truyền Tin / LĐ3ND với nhiệm vụ thiết lập hệ thống liên lạc hữu tuyến, vô tuyến, hỏa bài quân, mật mã và điện báo từ BCH/LĐ đến tất cả các đơn vị thống thuộc.

- Trung Đội 3 Truyền Tin do Tiểu Đoàn Truyền Tin / SĐND tăng phái với nhiệm vụ thiết lập hệ thống liên lạc hữu tuyến, siêu tần số, giải tần đơn, Viễn ấn tự, vô tuyến âm thoại & điện báo, hỏa bài quân và mật mã từ BCH/LĐ đến BTL/SĐND.

- Đại Đội 3 Công Binh do Tiểu Đoàn Công Binh / SĐND tăng phái.

- Đại Đội 3 Quân Y do TĐQY / SĐND tăng phái.

- Phân Đội 3 Tiếp Vận do Tiểu Đoàn Yểm Trợ / SĐND tăng phái.

Đến tháng 9 năm 1969 Trung Tá Nguyễn Khoa Nam bàn giao Lữ Đoàn 3 lại cho Trung Tá

Nguyễn Văn Thọ. Đến trận Hạ Lào Lam Sơn 719, Đại Tá Thọ bị VC bắt giử khi đồi 31 thất thủ, Đại Tá

Trương Vĩnh Phước được chỉ định làm Lữ Đoàn Trưởng Lữ Đoàn 3 Nhảy Dù . Năm 1972 khi Tướng

Lưỡng chính thức đảm nhiệm chức vụ Tư Lệnh SĐND, Đại Tá Trương Vĩnh Phước được chỉ định làm Tư

Lệnh Phó SĐND và ông bàn giao Lữ Đoàn 3 lại cho Trung Tá Văn Bá Ninh.

Tháng 7 năm 1974, Trung Tá Văn Bá Ninh lên làm Tham Mưu Trưởng SĐND bàn giao lại cho

Trung Tá Lê Văn Phát làm Lữ Đoàn Trưởng Lữ Đoàn 3 Nhảy Dù. Đến ngày 4/4/1974 Đại Tá Lê Văn

Phát bàn giao Lữ Đoàn 3 Nhảy Dù lại cho Trung Tá Trần Đăng Khôi cho đến ngày cuối cùng 30/4/1975

Các Vị Chỉ Huy Liên Tiếp:

1- Trung Tá Nguyễn Khoa Nam    (1/8/1966 –  30/11/1970 )

2- Trung Tá Nguyễn Văn Thọ      ( 1/12/1970 - 30/3/1971 )

3- Trung Tá Trương Vĩnh Phước   ( 31/3/1971 – 15/12/1972)

4- Trung Tá Văn Bá Ninh         ( 16/12/ 1972 – 24/7/1974)

5- Trung Tá Lê Văn Phát.         ( 25/7/1974 – 4/4/1975)

6- Trung Tá Trần Đăng Khôi.      ( 4/4/1975 – 30/4/1975)

Lữ Đoàn 3 Nhảy Dù được 4 lần tuyên dương công trạng trước Quân Đội, được ân thưởng dây biểu chương màu Anh Dũng Bội Tinh với nhành Dương liễu

đại tá trương vĩnh phước trung tướng dư quốc đống

Đ/T Trương Vĩnh Phước (hình bên trái); Tư Lệnh Nhẩy Dù gắn huy chương cho Tr/T Nguyễn Khoa Nam (hình bên trái)

trung tá lê văn phát

Đ/T Lê Văn Phát (hình chụp lúc còn mang cấp Đ/U)

Người chuyển:  Tân Sơn Hòa

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)