Xin mời ủng hộ VNmilitaryhistory trên Facebook. Đa tạ

 

 

Lịch Sử Quân Sử Việt Nam

Lịch Sử Quân Sử Một Ngàn Năm Thứ Hai - Quân-Sử Việt-Nam Cộng-Hòa

vietnam, việt nam, cờ việt nam

Là Chiến-Sĩ Việt-Nam Cộng-Hòa,

Điều 1: Tôi nguyện chấp nhận mọi hy sinh gian khổ để chiến đấu bảo vệ cho sự sống còn của Tổ Quốc, của gia đình và của chính bản thân tôi.

Điều 2: Tôi tuyệt đối chấp hành các mệnh lệnh của cấp chỉ huy, đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu tuyên truyền chia rẽ của giặc cộng.

Điều 3: Tôi luôn kính già, thương trẻ, đứng đắn với phụ nữ và giúp đỡ đồng bào.

Điều 4: Tôi luôn tâm niệm hành động làm mất lòng dân là xua dân về phía giặc cộng, là tự sát.

Điều 5: Tôi luôn đối xử tử tế với tù hàng binh địch (VC), không ngược đãi đánh đập họ, không đụng đến của riêng họ, để thêm bạn bớt thù.

Điều 6: Thực hiện các điều trên là tôi tích cực xây dựng tự do cho đất nước, đem lại hạnh phúc cho toàn dân, tôi sẽ được đền bù bằng sự cảm mến và biết ơn của Đồng Bào.

---------------

Sư Đoàn 25 Bộ Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 

Biệt Khu Chiến Thuật 

quân sử việt nam, sư đoàn 25 bộ binh quân lực việt nam cộng hòa

1964 - Về mặt quân sự năm 1961, lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa được chia thành bốn vùng chiến thuật. Lúc đầu có 3 vùng chiến thuật, đến năm 1964 lập thêm vùng chiến thuật thứ 4. Mỗi vùng chiến thuật do 1 quân đoàn phụ trách. Dưới vùng chiến thuật là các khu chiến thuật do 1 sư đoàn phụ trách. Bộ tư lệnh quân đoàn đồng thời là bộ tư lệnh vùng chiến thuật, còn bộ tư lệnh sư đoàn đồng thời là bộ tư lệnh khu chiến thuật.

Sau ngày 1/11/1963, do Cộng quân thường hay lợi dụng khu vực rừng núi rậm rạp trong vùng giáp ranh giữa hai Quân khu 2 và 3 để đánh phá, vào năm 1964 Bộ Tổng Tham mưu QLVNCH đã cho thành lập Biệt khu Bình Lâm. Bộ Chỉ huy Biệt khu đóng tại Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, có nhiệm vụ bảo vệ an ninh lãnh thổ ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Bình Tuy. Từ giữa năm 1964, tình hình chiến trường tại Vùng 3 Chiến thuật trở nên sôi động khi CSBV tung thêm các trung đoàn chủ lực vào các tỉnh dọc theo biên giới Việt-Miên. Để ngăn chận sự leo thang của Cộng quân, tháng 10/1964, Bộ Tổng Tham mưu đã thành lập Biệt khu Phước-Bình-Thành để chỉ huy các lực lượng VNCH hoạt động tại ba tỉnh Phước Long, Bình Long và (tỉnh cũ) Phước Thành. Bộ Chỉ huy Biệt khu đặt tại Phước Vĩnh, tỉnh lỵ tỉnh Phước Thành, dưới quyền của Đại tá Nguyễn Văn Mạnh. Lực lượng trừ bị của Biệt khu có 3 tiểu đoàn Biệt động quân. Cuối tháng 5/1965, do nhu cầu chiến trường và kế hoạch tái phối trí lực lượng, Bộ Quốc phòng cho giải tán Biệt khu Phước-Bình-Thành.

Sau khi hai biệt khu nói trên giải tán, những khu chiến thuật sau đây đã được thành lập.
Biệt khu 11 Chiến thuật bao gồm hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên, là vùng trách nhiệm của SD 1 BB
Biệt khu 12 Chiến thuật bao gồm tỉnh Quảng Ngãi, là vùng trách nhiệm của SD 2 BB
Biệt khu 22 Chiến thuật bao gồm ba tỉnh Bình Định, Phú Yên và Phú Bổn, là vùng trách nhiệm của SD 22 BB
Biệt khu 23 Chiến thuật bao gồm các tỉnh Darlac, Tuyên Đức, Quảng Đức, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bình Thuận, Ninh Thuận và thị xã Cam Ranh, là vùng trách nhiệm của SD 23 BB
Biệt khu 24 Chiến thuật bao gồm hai tỉnh Kontum và Pleiku, là vùng trách nhiệm của SD 22 BB
Biệt khu 31 Chiến thuật bao gồm ba tỉnh Tây Ninh, Hậu Nghĩa và Long An, là vùng trách nhiệm của SD 25 BB
Biệt khu 32 Chiến thuật bao gồm ba tỉnh Bình Dương, Bình Long và Phước Long, là vùng trách nhiệm của SD 5 BB
Biệt khu 33 Chiến thuật bao gồm các tỉnh Biên Hòa, Long Khánh, Phước Tuy và Bình Tuy, là vùng trách nhiệm của SD 18 BB
Biệt khu 41 Chiến thuật bao gồm các tỉnh Long Xuyên, Sa Đéc, Vĩnh Long và Vĩnh Bình, là vùng trách nhiệm của SD 9 BB
Biệt khu 42 Chiến thuật bao gồm tỉnh Kiên Giang, Phong Dinh, Chương Thiện, Ba Xuyên, Bạc Liêu và An Xuyên, là vùng trách nhiệm của SD 21 BB

Sau tháng 7/1970, vùng chiến thuật đổi tên lại là quân khu. Khi vùng chiến thuật chuyển thành quân khu, cấp khu chiến thuật cũng bị hủy bỏ. Quân khu 1 gồm 5 tỉnh. Quân khu 2 chiếm gần phân nửa lãnh thổ VNCH nhưng chỉ có gần 3 triệu dân sinh sống trong 12 tỉnh. Quân khu 3 tổng cộng 10 tỉnh, bao gồm Biệt khu Thủ đô (Ðô thành Sài Gòn và tỉnh Gia Ðịnh). Quân khu 4 có 16 tỉnh. Các tỉnh, thị xã về mặt quân sự là các tiểu khu, còn các quận là chi khu.

Cho đến năm 1975, VNCH có tổng cộng 44 tỉnh và Ðô thành Sài Gòn. Ðơn vị đông dân nhất là Ðô thành Sài Gòn, thưa dân nhất là tỉnh Quảng Ðức. Ngoài Thủ đô Sài Gòn còn có 10 thị xã tự trị là Huế, Ðà Nẵng, Qui Nhơn, Nha Trang, Cam Ranh, Ðà Lạt, Vũng Tàu, Mỹ Tho, Cần Thơ và Rạch Giá.

Xem thêm chi tiết Khu Chiến thuật Tiền Giang, Biệt khu 43 Chiến thuậtBiệt khu 44 Chiến thuật.

● Phước Thành là một tỉnh cũ của Việt Nam Cộng Hòa, được thành lập năm 1959 dưới thời Đệ nhất Cộng Hòa, lãnh thổ lấy từ quận Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa, và một phần đất của các tỉnh Phước Long, Long Khánh, Bình Dương. Tỉnh bị giải thể tháng 7/1965 do Nội các Nguyễn Cao Kỳ.

Nguồn: MekongRepublic

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)