Lịch Sử Quân Sử Việt Nam

Lịch Sử Quân Sử Một Ngàn Năm Thứ Hai

Quân Sử Việt Nam Cộng Hòa - Danh Tướng Lịch-Sử Việt-Nam

vietnam, việt nam, cờ việt nam

Sư-Đoàn 1 Bộ-Binh

quan su viet nam, sư đoàn 1 bộ binh

Quyền Tư-Lệnh Sư-Đoàn 1 Bộ-Binh

général nguyễn văn hiếu

Nguyễn-Văn-Tín

Không mấy ai biết Tướng Hiếu từng giữ chức Quyền Tư Lệnh Sư Đoàn 1, trong một thời gian ngắn, không đầy ba tuần lễ, từ cuối tháng 11 năm 1963 đến 12 tháng 12 năm 1963. Trung Tá Dương Diên Nghị là người tiết lộ sự kiện này khi phát biểu cảm tưởng trong buổi ra mắt sách Tướng Hiếu tại San Jose ngày 23 tháng 4 năm 2005:

Nỗ lực chấp hành kế hoạch đã đẩy lùi được phe chống đối. Tình hình có vẻ lắng dịu vào khoảng tháng 9/1963, cũng là lúc Đại Tá Đỗ Cao Trí được vinh thăng cấp Thiếu Tướng. Nhưng chỉ khoảng hai tháng sau, ngày 1 tháng 11, biến cố trọng đại xảy ra. Tổng Thống Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu bị thảm sát. Hội Đồng Quân Đội quản lý đất nước. Phật Giáo Huế, tương kế, tựu kế vùng dậy, nhận thành tích của họ, góp vào lật đổ chính quyền, nên họ tấn công những nhân vật thuộc Sư Đoàn 1, cái mà họ gọi là "đàn áp Phật Giáo đồ." Tôi lại phải đối phó với tình hình. Trung Ương đề cử tôi kiêm nhiệm luôn chức vụ Quản Đốc Đài Phát Thanh Huế.

Hội Đồng Tướng Lãnh Trung Ương đã thăng cấp cho Tướng Đỗ Cao Trí thêm một sao. Thiếu Tá Hiếu, Tham Mưu Trưởng, thăng cấp Trung Tá; Đại Úy Tôn Thất Khiên, Trưởng Phòng 3 thăng Thiếu Tá; và tôi, Trung Úy thăng Đại Úy.

Trung Tướng Đỗ Cao Trí vào Sàigòn họp với Hội Đồng Tướng Lãnh. Tại sư đoàn, Trung Tá Hiếu tháo cấp hiệu Thiếu Tá trên vè áo gắn cho Tôn Thất Khiên. Tôn Thất Khiên tháo cấp hiệu Đại Úy của anh gắn cho tôi. Cả ba chúng tôi cũng chẳng lấy gì làm vui mừng khi nhận cấp hiệu mới mà lẽ phải có. Trung Tá Hiếu im lặng suy nghĩ. Thiếu Tá Khiên và tôi đang nghĩ tới một bi kịch của nền Đệ Nhất Cộng Hòa, về sự sụp đổ và xót đau cho Tổng Thống Ngô Đình Diệm cũng như ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu. Sinh viên Đại Học Huế và giới Phật Giáo vẫn nhắm vào chúng tôi tố cáo, đặc biệt là tôi, kẻ đã đàn áp Phật Giáo mạnh mẽ nhất dù không bằng bạo lực.Tôi lại phải đối đầu với những luận điệu ấy, gay go, phức tạp, tuy nhiên cũng đã học được rất nhiều điều bổ ích khó quên.

Mặc dù Hội Đồng Cách Mạng đã nắm chính quyền, nhưng xem chừng tình hình Huế còn phải đề phòng, nên khi Trung Tướng Đỗ Cao Trí được lệnh nhận chức Tư Lệnh Vùng I thay Tướng Lê Văn Nghiêm, thì Tướng Đỗ Cao Trí đề nghị Trung Tá Hiếu quyền Tư Lệnh Sư Đoàn 1 và Trung Tá Hiếu được mang lon cấp Đại Tá, và Thiếu Tá Khiên được mang Trung Tá, đảm nhiệm Tham Mưu Trưởng Sư Đoàn. Cuộc thăng cấp đặc biệt này chỉ trong vòng 3 tuần lễ sau ngày đảo chánh.

Đại Tá Hiếu nhận quyền Tư Lệnh Sư Đoàn 1, đang xắp xếp, ổn định nội bộ, thì có lệnh hai Tướng Nguyễn Khánh và Đỗ Cao Trí hoán đổi vị trí cho nhau. Tướng Đỗ Cao Trí vào nhận Tư Lệnh Vùng II và Đại Tá Hiếu vào theo giữ chức Tham Mưu Trưởng Vùng II. Đại Tá Trần Thanh Phong, TMT/Vùng I giữ chức Tư Lệnh Sư Đoàn 1.

Nguyễn Văn Tín
Ngày 19.07.2005

Quân Sử Việt Nam (TOP)