Lịch Sử Quân Sử Việt Nam

Lịch Sử Quân Sử Một Ngàn Năm Thứ Hai

Quân Sử Việt Nam Cộng Hòa

vietnam, việt nam, cờ việt nam

Lịch Sử Quân Sự Việt Nam

Quân Đoàn II và Mùa Hè Đỏ Lửa 1972

quân sử quân   đoàn II Việt Nam

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

Mặt Trận Tam Biên 1972

Theo một cựu chiến binh VNCH

...

Trận quyết định

Chúng tôi biết địch quá kiệt quệ, nhưng cố bám vị trí chiến đấu. Ngày N+..., tôi được lệnh chuẩn bị yểm trợ cho Tiểu đoàn 1 và 2/44 cùng đánh vào hông địch. 2 tiểu đoàn thay nhau tấn công mãnh liệt vào từ hướng đông của Bệnh viện 2 Dã chiến. CS chống cự yếu dần, lui dần. Tôi đứng trên pháo đài nhìn rõ sự hỗn loạn của địch, rút từ căn nhà này sang căn nhà khác. Tôi báo tiểu đoàn tình hình địch. Ðồng thời với cây đại liên M60, tôi khai hỏa tối đa vào hàng ngũ địch đang tháo chạy ra bìa rừng. Nòng này dơ, tôi thay nòng khác. Tội nghiệp cho bọn các binh CS, lớp chết, lớp bị thương, lớp chạy tán loạn vào bìa rừng, chui nhủi như bầy chuột.

Chúng tôi hoàn toàn kiểm soát khu Bệnh viện 2 Dã chiến.

Người chết 2 lần thịt da nát tan. Ðại đội tôi tiến vào 1 khu trong bệnh viện. Dọc theo hành lang, 1 cảnh thương tâm và kinh hoàng hiện ra trước mắt tôi.Tất cả thương binh của ta trước đó di chuyển không kịp đều bị CS giết sạch. Ðể rồi nằm đó chịu cảnh bom đạn xào qua trộn lại, chỉ còn sự hôi thúi bầy nhày. Ở đây, không phải là người chết 2 lần, mà là người chết vô số lần, thịt da nát tan...

Chiến lợi phẩm

Chúng tôi đã gom cả đống súng đủ loại : AK, B40, B41, thượng liên, súng cối. 2 chiếc T54 còn nguyên vẹn đuợc thiết giáp tháo mang chạy về trưng tại Bộ tư lệnh.

Mặt trận Bệnh viện 2 Dã chiến đã chấm dứt, CS hoàn toàn tan rã, và cũng kết thúc mặt trận Kontum của Mùa Hè Ðỏ Lửa 72. 1 Kontum kiêu hùng đã ghi vào chiến sử, cùng với mặt trận Bình Long, Quảng Trị..

Kết quả và lực lượng 2 bên trong trận Kontum

Dựa theo tài liệu của tù binh, vũ khí, quân dụng tịch thu được, ta biết :

1. Cộng quân gồm :

- 2 sư đoàn chính quy Bắc Việt : Sư đoàn 320 Thép Ðiện Biên, Sư đoàn 3 Sao Vàng.

- 1 chiến đoàn chiến xa nặng T54 do Liên xô sản xuất. - Các trung đoàn sơn pháo.

- Các lực lượng địa phương.

2. Lực lượng quân đội VNCH :

- Sư đoàn 23BB. - Trung đội pháo binh diện địa. So sánh lực lượng : Ðịch lấy 4 chọi 1. Lực lượng mạnh 4 lần này của CS đã bị đánh tan, không còn khả năng chiến đấu.

Truy kích địch

Sau khi vòng đai Kontum được giải tỏa, chúng tôi lục soát dọc quốc lộ 14 tiến về Tân Cảnh - Võ Ðịnh. Không gặp 1 sức kháng cự nào. Chỉ còn hoang tàn, cùng đạn dược, quân trang của Cộng quân rải rác đầy rừng núi. Dọc đường bao nhiêu hài cốt binh lính Bộ Binh, Biệt Ðộng Quân, Dù, vẫn còn la liệt nguyên đó trong trận tràn ngập Tân Cảnh - Võ Ðịnh của Thiết giáp CS Bắc Việt vào Sư đoàn 22BB trước đó. Ðủ mọi sắc áo, họ đã anh dũng chiến đấu cho tự do, cho quê hương miền Nam và đem xương máu trả nợ cho núi sông. Trước sức tấn công như vũ bão bằng chiến xa nặng của CS Bắc Việt. Họ không có vũ khí đối đầu T54. Nhưng họ đã can trường chiến đấu, chết trước xích sắt của quân địch. Chúng tôi trở lại vùng đất máu: máu thù, máu bạn. Tất cả chỉ còn là hoang tàn, chết chóc, xú uế : chim không dám bay ngang, thú không còn sống dót, cây không lá, đá không toàn vẹn.

Nhưng rồi chúng tôi được lệnh rút về Kontum. Mặc dầu chúng tôi chưa vào được Tân Cảnh - Võ Ðịnh, mà cũng chẳng gặp 1 tên Cộng quân nào.

Bây giờ tôi nghĩ, nếu ngày ấy thừa thắng xông lên, tại sao ta không lấy lại luôn Tân Cảnh - Võ Ðịnh để củng cố lại vùng Cao nguyên ?

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40Quân Sử Việt Nam (TOP)