Lịch Sử Quân Sử Việt Nam

Lịch Sử Quân Sử Một Ngàn Năm Thứ Hai - Quân Sử Việt-Nam Cộng-Hòa

vietnam, việt nam, cờ việt nam

Là Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa,

Điều 1: Tôi nguyện chấp nhận mọi hy sinh gian khổ để chiến đấu bảo vệ cho sự sống còn của Tổ Quốc, của gia đình và của chính bản thân tôi.

Điều 2: Tôi tuyệt đối chấp hành các mệnh lệnh của cấp chỉ huy, đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu tuyên truyền chia rẽ của giặc cộng.

Điều 3: Tôi luôn kính già, thương trẻ, đứng đắn với phụ nữ và giúp đỡ đồng bào.

Điều 4: Tôi luôn tâm niệm hành động làm mất lòng dân là xua dân về phía giặc cộng, là tự sát.

Điều 5: Tôi luôn đối xử tử tế với tù hàng binh địch (VC), không ngược đãi đánh đập họ, không đụng đến của riêng họ, để thêm bạn bớt thù.

Điều 6: Thực hiện các điều trên là tôi tích cực xây dựng tự do cho đất nước, đem lại hạnh phúc cho toàn dân, tôi sẽ được đền bù bằng sự cảm mến và biết ơn của Đồng Bào.

---------------

Danh-Sách Quân Cán Chính Việt-Nam Cộng-Hòa Tuẫn-Tiết Ngày 30/04/1975

Cựu Sinh Viên Sĩ Quan khoá 3/73 Thủ Đức sưu tầm

thành kính tưởng niệm

TT

       Họ Tên

 Cấp bậc-chức vụ - đơn vị

 Ngày tự sát

1

Lê Văn Hưng

Chuẩn tướng-tư lệnh phó QĐIV

30/4/1975

2

Nguyễn Khoa Nam

Thiếu tướng tư lệnh QĐ IV

30/4/1975

3

Trần Văn Hai

Chuẩn tướng tư lệnh SĐ7BB

30/4/1975

4

Lê Nguyên Vỹ

Chuẩn tướng tư lệnh SĐ5BB

30/4/1975

5

Phạm Văn Phú

Thiếu tướng- cựu tư lệnh QĐII

30/4/1975

6

Đặng Sỹ Vinh

Thiếu tá BTL CSQG

30/4/1975 tự sát cùng vợ và 7 con

7

Nguyễn Văn Long

Trung tá CSQG

30/4/1975 tự sát tại công trường Lam Sơn, Saigon

8

Nguyễn Đình Chi

Trung tá Cục ANQĐ

30/4/1975

9

Phạm Đức Lợi

Trung tá

30/4/1975

10

Mã Thành Liên (Nghĩa)

Thiếu tá tiểu đoàn trưởng 411ĐP, TK Bạc Liêu- khoá 10 Đà Lạt

30/4/1975 tự sát cùng vợ

11

Lương Bông

Thiếu tá phó ty ANQĐ Cần Thơ- Phong Dinh

30/4/1975

12

Vũ Khắc Cẩn

Đại úy Ban 3, TK Quảng Ngãi

30/4/1975

13

Nguyễn Văn Cảnh

Trung úy CSQG trưởng cuộc Vân Đồn, Q.8

30/4/1975

14

Đỗ Công Chính

Chuẩn uý, TĐ 12 Nhảy Dù

30/4/1975 tại cầu Phan Thanh Giản

15

Trần Minh

Trung sĩ I Quân Cảnh gác Bộ TTM

30/4/1975

16

Tạ Hữu Duy

Đại úy tiểu đoàn phó 211 PB Chương Thiện

30/4/1975

17

Vũ Đình Duy

Trung tá trưởng đoàn 66 Dalat

30/4/1975

18

Nguyễn Văn Hoàn

Trung tá trưởng đoàn 67 phòng 2 BTTM

30/4/1975

19

Hà Ngọc Lương

Trung tá TTHL Hải Quân Nha Trang

28/4/1975 tự sát cùng vợ,2 con và cháu (bằng súng)

20

………….Phát

Thiếu tá quận trưởng Thạnh Trị Ba Xuyên

1/5/1975

21

Phạm Thế Phiệt

Trung tá

30/4/1975

22

Nguyễn Văn Phúc

Thiếu tá tiểu đoàn trưởng, TK Hậu Nghĩa

29/4/1975

23

Nguyễn Phụng

Thiếu úy Cảnh-Sát đặc-biệt

30/4/1975 tại Thanh Đa, Saigon

24

Nguyễn Hữu Thông

Đại tá trung đoàn trưởng 42BB, SĐ22BB- khóa 16 Đà Lạt

31/3/1975 tự sát tại Quy Nhơn

25

Lê Câu

Đại tá trung đoàn trưởng 47BB, SĐ22BB

Tự sát 10/3/1975

26

Lê Anh Tuấn

HQ thiếu tá ( bào đệ của trung tướng Lê Nguyên Khang)

30/4/1975

27

Huỳnh Văn Thái

Thiếu uý Nhảy Dù- khoá 5/69 Thủ Đức

30/4/1975 tự sát tập thể cùng 7 lính Nhảy Dù tại Ngã 6 Chợ Lớn

28

Nguyễn Gia Tập

Thiếu tá KQ - đặc trách khu trục tại Bộ Tư Lệnh KQ

Tự sát 30/4/75 tại BTLKQ

29

Trần Chánh Thành

Luật sư- cựu bộ trưởng bộ thông tin của TT Ngô Đình Diệm- nguyên thượng nghị sĩ đệ II Cộng Hòa

Tự sát ngày 3/5/75

30

Đặng Trần Vinh

Trung uý P2 BTTM, con của thiếu tá Đặng Sĩ Vinh

Tự sát cùng vợ con 30/4/1975

31

Nguyễn Xuân Trân

Khoá 5 Thủ Đức

Tự tử ngày 1/5/75

32

Nghiêm Viết Thảo

Trung uý, ANQĐ , khóa 1/70 Thủ Đức

Tự tử 30/4/1975 tại Kiến Hòa

33

Nguyễn Thanh Quan ( Quan đen )

Thiếu uý phi công Phi-Đoàn 110 quan sát (khóa 72 )

Tự sát chiều 30/4/1975

34

Phạm Đức Lợi

Trung tá P. 2 Bộ TTM, khóa 5 Thủ Đức, học giả, nhà văn, thơ, soạn kịch…bút danh : Phạm Việt Châu, cựu giảng viên SNQĐ, trưởng phái đoàn VNCH thực hiện HĐ Paris tại Hà Nội

Tự sát tại nhà riêng ngày 5/5/1975

35

Hồ Chí Tâm

B2, TĐ 490 ĐP ( Mãnh Sư) TK Ba Xuyên (Cà Mau)

Tự sát bằng súng M16 trưa 30/4/1975 tại Đầm Cùn, Cà Mau

36

Phạm Xuân Thanh

Th/sĩ Trường Truyền Tin Vũng Tàu

Tự sát ngày 30/4/1975 tại Vũng Tàu

37

Bùi Quang Bộ

Th/sĩ Trường Truyền Tin Vũng Tàu

Tự sát ngày 30/4/1975 cùng gia đình 9 người tại Vũng Tàu

38
39
40
Danh sách này do một cựu SVSQ khoá 3/73 Thủ Đức sưu tầm từ những tư liệu không được đầy đủ, cần có một cơ quan nào đó làm việc cập nhật bản danh sách các anh hùng của QLVNCH để được đầy đủ và chính xác nhằm lưu danh cho hậu thế… 

Quân Sử Việt Nam (TOP)