vietnam, việt nam, cờ việt nam

Lịch Sử Quân Sử Việt Nam - Lịch Sử Quân Sử Một Ngàn Năm Thứ Hai

Lịch Sử Quân Sự Việt Nam - Quân Sử Việt Nam Cộng Hòa - Sư-Đoàn Liên-Đoàn Biệt-Động-Quân VNCH

Là Chiến-Sĩ Việt-Nam Cộng-Hòa,

Điều 1: Tôi nguyện chấp nhận mọi hy sinh gian khổ để chiến đấu bảo vệ cho sự sống còn của Tổ Quốc, của gia đình và của chính bản thân tôi.

Điều 2: Tôi tuyệt đối chấp hành các mệnh lệnh của cấp chỉ huy, đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu tuyên truyền chia rẽ của giặc cộng.

Điều 3: Tôi luôn kính già, thương trẻ, đứng đắn với phụ nữ và giúp đỡ đồng bào.

Điều 4: Tôi luôn tâm niệm hành động làm mất lòng dân là xua dân về phía giặc cộng, là tự sát.

Điều 5: Tôi luôn đối xử tử tế với tù hàng binh địch (VC), không ngược đãi đánh đập họ, không đụng đến của riêng họ, để thêm bạn bớt thù.

Điều 6: Thực hiện các điều trên là tôi tích cực xây dựng tự do cho đất nước, đem lại hạnh phúc cho toàn dân, tôi sẽ được đền bù bằng sự cảm mến và biết ơn của Đồng Bào.

---------------

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Các Trận Ðánh Của Biệt Ðộng Quân Tại Hạ Lào

biệt động quân

Trần-Ðỗ-Cẩm 

Biệt Ðộng Quân - Trận Lam Sơn 719

map of Lam Sơn 719 

Phóng đồ các vị trí đóng quân của Liên Đoàn 1 Biệt Động Quân trong hành quân Lam Sơn 719

...

IV. Kế hoạch điều quân

(Xem Phóng đồ Hành Quân 719)
Các đơn vị QLVNCH tham chiến tiến sang Lào bằng ba cánh quân chính:

1. Cánh Quân Xung Kích

Do Sư Ðoàn Dù đảm trách dưới quyền chỉ huy của Trung Tướng Dư Quốc Ðống, Tư Lệnh SÐ Dù. Bộ Chỉ Huy đóng tại Khe Sanh. Cánh quân này gồm: - Toàn bộ Sư Ðoàn Dù với 3 Lữ Ðồn 1, 2 và 3. - Các Tiểu Ðoàn 1 và 3 Pháo Binh Dù (đại bác 105 ly). -  Lực lượng Quân Ðoàn I tăng phái cho SÐ Dù gồm: Lữ Ðoàn 1 Thiết Kỵ với các Thiết Ðoàn 7, 11 và 17; Tiểu Ðoàn 44 Pháo Binh (đại bác 155 ly) và Tiểu Ðoàn 101 Công Binh Chiến Ðấu.

Kế hoạch hành quân của cánh quân này được hoạch định như sau:

a. Nỗ Lực Chính: Do Chiến Ðoàn 1 Ðặc Nhiệm, gồm Lữ Ðoàn 1 Thiết Kỵ và LÐ 1 Dù đảm trách, có nhiệm vụ tiến dọc theo đường số 9 về hướng Tây. Mục tiêu quan trọng là A Lưới (Bản Ðông). Mục tiêu chính là thị trấn Tchépone cách biên giới Lào - Việt khoảng 42 cây số. (Ghi chú: A Lưới là tên một địa danh thực sự thuộc vùng thung lũng A Shau trong phần đất VNCH, nhưng được dùng trong lệnh hành quân để đặt tên cho mục tiêu Bản Ðông trên đường số 9, nhằm đánh lạc hướng Cộng quân tưởng cuộc hành quân Lam Sơn 719 đánh vào A Shau. Ðây là một phần của kế hoạch nghi binh). Chiến Ðoàn 1 Ðặc Nhiệm do Ðại Tá Nguyễn Trọng Luật, LÐT/LÐ 1 TK chỉ huy. Ðại Tá Lê Quang Lưỡng chỉ huy LÐ 1/Dù.

b. Thành Phần Yểm Trợ Sườn Bắc: Do LÐ 3 Dù đảm trách, dưới quyền chỉ huy của Ðại Tá Nguyễn Văn Thọ. Toán quân này có nhiệm vụ thiết lập một chuỗi những Căn Cứ Hỏa Lực ở mặt Bắc và song song với đường số 9 để bảo vệ cho trục tiến quân chính.

c. Thành Phần Trừ Bị: Gồm LÐ 2 Dù đóng tại Khe Sanh, do Ðại Tá Trần Quốc Lịch chỉ huy. Thành phần này dự trù được dành làm lực lượng nhẩy trực thăng đánh chiếm Tchépone để nối tiếp với lực lượng Chiến Ðoàn 1 Ðặc Nhiệm tiến trên đường số 9.

2. Cánh Quân Án Ngữ Mặt Bắc : Do Liên Ðoàn 1 BÐQ thuộc Quân Ðoàn I và TÐ 64 PB/QÐ1 đảm trách. Liên Ðoàn 1 BÐQ (tương đương với 1 Lữ Ðoàn) gồm có 3 Tiểu Ðoàn: TÐ 21, 37 và 39. Toán quân này có nhiệm vụ thiết lập những vị trí tiền đồn ở vùng cực Bắc của khu vực hành quân để phát hiện và ngăn chận lực lượng tăng viện của Cộng quân từ vùng phi quân sự kéo xuống. Bộ Chỉ Huy LÐ 1/BÐQ đóng tại CCHL Phú Lộc trong phần đất VNCH gần Tà Bạt. Như vậy theo kế hoạch phối trí lực lượng, tại sườn Bắc đường số 9, có hai lớp "khiên" che chở, bên ngoài là LÐ 1/BÐQ, bên trong là LÐ 3/Dù. Tuy cùng đảm trách nhiệm vụ bảo vệ sườn Bắc (flanking), nhưng LÐ 1/BÐQ là một đơn vị hành quân biệt lập có kế hoạch riêng, không thuộc hệ thống chỉ huy của SÐ Dù.

3. Cánh Quân Án Ngữ mặt Nam : Do SÐ 1/BB (-) với hai Tr/Ð 1 và 3 đảm trách, đặt dưới quyền chỉ huy của Thiếu Tướng Phạm Văn Phú, Ðại tá Vũ Văn Giai là Tư Lệnh Phó. Bộ Chỉ Huy SÐ 1/BB đóng tại Khe Sanh.

4. Lực lượng trừ bị : Sư Ðoàn TQLC là thành phần trừ bị cho cuộc hành quân, do Tư Lệnh Phó SÐ/TQLC là Ðại Tá Bùi Thế Lân chỉ huy, BCH đóng tại Khe Sanh. Một điểm đặc biệt đáng nói là trong khi Tư Lệnh các sư đoàn tham chiến khác đều có mặt tại vùng hành quân để trực tiếp điều động cánh quân của mình, riêng Trung Tướng Lê Nguyên Khang, TL SÐ/TQLC vẫn ở tại Sài Gòn.

C. Tóm lược các hoạt động chính của LÐ 1/BÐQ tại Hạ Lào

Liên Ðoàn 1 BÐQ do Ðại Tá Nguyễn Văn Hiệp (xuất thân Khóa 8 trường Võ Bị Ðà Lạt chỉ huy), LÐP là Trung Tá Lê Bảo Toàn. Bộ Chỉ Huy LÐ 1 BÐQ đóng tại căn cứ Phú Lộc trong phần đất Việt Nam cùng với TÐ 64 Pháo Binh. Các TÐ BÐQ tham chiến gồm:

- TÐ 21 BÐQ: đóng tại căn cứ Biệt Ðộng Quân Nam (Ranger South) do Thiếu tá Nguyễn Hiệp chỉ huy.

- TÐ 37 BÐQ: đóng tại căn cứ Phú Lộc để làm trừ bị và bảo vệ BCH Liên Ðoàn, do Thiếu Tá Trần Văn Nghênh chỉ huy, TÐP là Ðại Úy Lại Thế Thiết.

- TÐ 39 BÐQ: đóng tại căn cứ BÐQ Bắc (Ranger North), do Thiếu Tá Vũ Ðình Khang chỉ huy, TÐP là Ðại Úy Ðỗ Ðức Chiến.

Sau đây là những hoạt động chính của các TÐ 21, 37 và 39 thuộc LÐ 1/BÐQ trong cuộc hành quân Lam Sơn 719:

1. Ngày 3 tháng 2

- LÐ 1 BÐQ gồm 3 TÐ 21, 37 và 39 được trực thăng vận tới vùng tập trung quân quanh Phú Lộc (tọa độ XD 6845 & 6846) hướng Ðông Bắc Khe Sanh. LÐ 1 BÐQ sẽ thiết lập một CCHL trong phần đất Việt Nam yểm trợ cho các TÐ cơ hữu hoạt động bên Lào và cũng để bảo vệ mặt Bắc cho căn cứ chính Khe Sanh, nơi đặt BCH/HQ/LS 719.

2. Ngày 5 tháng 2

- TÐ 37 BÐQ và TÐ 64 PB di chuyển từ điểm tập trung quân tới Phú Lộc (XD 6845).

3. Ngày 8 tháng 2

- Hồi 1giờ chiều, TÐ 21 BÐQ do Th/Tá Nguyễn Hiệp chỉ huy được trực thăng vận tới Bãi Ðáp (BÐ) BÐQ Nam (tọa độ XD 5549), khoảng 5 cs Tây Bắc CCHL 30. Phòng không 12.7 ly của Việt Cộng bắn lên dữ dội khiến 11 BÐQ bị thương. Trực thăng võ trang của toán Không Kỵ Hoa Kỳ bắn phá các ổ phòng không để bảo vệ cho trực thăng tiếp tục đổ quân. Các cuộc oanh kích này gây một số tiếng nổ phụ và phá hủy một số công sự của địch. Cuộc đổ quân hoàn tất vào lúc 11 giờ đêm.

- Hồi 7 giờ 20, tại địa điểm XD 632370 gần CCHL Phú Lộc nơi đặt BCH/LÐ1 BÐQ và TÐ 37 BÐQ trú đóng bị địch pháo kích bằng khoảng 50 quả đạn vừa súng cối 82 vừa đại bác khiến 3 chết và 15 bị thương.

4. Ngày 9 tháng 2

- Thời tiết xấu khiến việc chuyển quân bằng trực thăng bị đình hoãn 24 giờ. Các đơn vị VN đã sang Lào trong ngày hôm truớc đã lập tức bung ra hoạt động trong vùng trách nhiệm.

- Hồi 3 giờ 45 chiều, TÐ 21 BÐQ chạm địch khoảng 1 Ðại Ðội khoảng 4 cs Tây Bắc CCHL 30. Kết quả địch 8 chết, 1 AK 47 bị tịch thu. Phía BÐQ thiệt hại 1 chết, 1 bị thương.

5. Ngày 10 tháng 2

- Thời tiết thuận lợi hơn.

- Hồi 1 giờ chiều: Tại gần BÐ BÐQ Nam (XD 5653), một toán 4 trực thăng KQVN chở các SQ Tham Mưu QÐ I bị phòng không 37 ly của địch bắn. Kết quả 2 trực thăng bị rơi, tất cả mọi người trên 2 trực thăng này đều bị chết. Chiếc thứ nhất chở các Ðại Tá Trưởng Phòng 3 và 4 của QÐ1. Chiếc thứ hai chở 4 phóng viên ngoại quốc là các anh Larry Burrows của báo Life, Henri Huet của hãng AP, Ken Potter và Keishaburo Shimamoto của tờ Newsweek. Tin cho biết vị Trưởng Phòng 3 có mang theo bản đồ hành quân và đặc lệnh truyền tin. Tuy quân ta có lục soát nhưng không tìm ra chỗ trực thăng bị rơi. Do đó địch có thể đã bắt được các tài liệu quan trọng ngay từ khi cuộc hành quân khởi đầu. Chi tiết về phi vụ trực thăng này được biết như sau: Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Ðại tá Nguyễn Văn Hiệp cho biết 4 trực thăng của KQVN này có nhiệm vụ đưa các sĩ quan Tham mưu QÐ I đến Phú Lộc để giải quyết vài trở ngại về vấn đề tiếp tế lương thực cho LÐ 1/BÐQ. Vị Trưởng Phòng 3/QÐ I là Ðại tá Cao Khắc Nhật, Trưởng Phòng 4/QÐ I là Trung Tá Phạm Vi. Không hiểu vì lý do gì, toán trực thăng bay lạc xa về hướng Tây Bắc tới gần các căn cứ của BÐQ trong phần đất Lào. Khoảng 3 giờ chiều, khi thấy toán trực thăng bay khá lâu mà vẫn chưa thấy báo cáo đã tới Phú Lộc nên tướng Lãm có hỏi LÐ 1/BÐQ. Cùng lúc đó, Ðại Tá Hiệp nhận được tin có hai chiến trực thăng của Việt Nam bị bắn rơi tại Lào. Sở dĩ BTL Hành Quân không biết tin vì hai chiếc trực thăng còn lại bay thẳng về Ðông Hà. Về phía Hoa Kỳ, một trong những phi công trực thăng có mặt tại chỗ là Trung Tá Robert F. Molinelli, Chỉ Huy Trưởng Phi Ðoàn 2, Lữ Ðoàn 17 Không Kỵ, lúc đó đang chỉ huy toán trực thăng Hoa Kỳ yểm trợ cho các đơn vị BÐQ trong vùng, cho biết: "Toán trực thăng VN bay quanh theo một khúc sông, nhưng thay vì bay bên bờ Nam, lại quẹo ngược sang bờ Bắc là nơi chúng tôi biết rõ Cộng quân tập trung rất nhiều súng phòng không 37 ly. Lúc đó, toán trực thăng gồm 4 chiếc Hueys, bay hàng dọc, tốc độ chừng 80 knots, cao độ 1,500 feet. Chúng tôi thấy rõ toán toán trực thay này đang bay vào nơi nguy hiểm và đã cố gắng liên lạc trên mọi tần số để báo động. Tôi thấy chiến trực thăng dẫn đầu (trên chở các sĩ quan tham mưu QÐ I) trúng đạn nổ tung trên trời, còn chiếc thứ nhì (chở các phóng viên) bị bắn bay mất một cánh quạt).

- Khoảng 7 giờ 20 tối: toán thiết giáp trên đường số 9 bắt tay được với các đơn vị của TÐ 9 Dù được trực thăng vận tới A Lưới từ trước. Chiến Ðoàn 1 Ðặc Nhiệm đã tiến sâu được chừng 20 cây số trong phần đất Lào.

6. Ngày 11 tháng 2

- Ðể yểm trợ cho nỗ lực chính trên đường số 9 tiến xa hơn về hướng Tây nhắm vào Tchépone, BTL/HQ quyết định tung thêm các đơn vị bảo vệ sườn Bắc và Nam vào trận địa.

- Khoảng 1430 H: TÐ 39 BÐQ được trực thăng vận tới BÐ BÐQ Bắc, khoảng 2 cs Tây Bản Na để tăng cường cho TÐ 21 BÐQ đã trấn đóng BÐ BÐQ Nam từ ngày 8 tháng 2 án ngữ mặt cực Bắc của vùng hành quân. Cùng lúc đó, TÐ 3/1 BB được trực thăng vận tới CCHL Delta thuộc vùng Nam đường số. Tới đây, cần nói qua về kế hoạch phối trí và phân nhiệm của các TÐ BÐQ vì có một vài chi tiết đáng ghi. Thiếu Tá Quách Thưởng (lúc đó là Ðại Úy, TÐP TÐ 21/BÐQ) cho biết đúng ra TÐ 37 BÐQ được chỉ định phụ trách căn cứ BÐQ Bắc, còn TÐ 39 BÐQ đóng tại Phú Lộc cùng với BCH LÐ 1/BÐQ. Nhưng các trực thăng Hoa Kỳ đã thả lộn địa điểm nên TÐ 39 BÐQ đã có mặt trên đất Lào. Trung Tá Vũ Ðình Khang, TÐT TÐ 39/BÐQ nói rằng theo thông lệ luân chuyển trong mỗi cuộc hành quân, 3 TÐ thay phiên nhau, 1 làm trừ bị và bảo vệ BCH/LÐ còn 2 TÐ kia hành quân. Trong cuộc hành quân Lam Sơn 719, tới phiên TÐ 39/BÐQ làm trừ bị, nhưng lại được bốc sang Lào. Ðại Tá Nguyễn văn Hiệp, LÐT LÐ 1/BÐQ giải thích: đúng ra theo lệnh hành quân, TÐ 39/BÐQ có nhiệm vụ trấn giữ Phú Lộc, còn 2 TÐ bạn hoạt động bên Lào. Nhưng vào ngày 3 tháng 2, các trực thăng Hoa Kỳ đã đổ quân lộn tại địa điểm chuẩn bị trong vùng lân cận Phú Lộc. Khi bốc quân sang Lào, TÐ 39 BÐQ ở vào vị trí thích hợp nhất nên đã được chỉ định hoán đổi vị trí với TÐ 37 BÐQ. Ðiều đáng lưu ý là mặc dầu có sự thay đổi bất ngờ vào giờ chót, các đơn vị BÐQ vẫn hăng hái chu toàn nhiệm vụ. Về phương diện hành quân, đây không phải là một mối quan tâm lớn, vì mỗi vị trí được chỉ định đều có một TÐ BÐQ trấn giữ. Ðiều đáng ca ngợi là các đơn vị trưởng BÐQ đã rất uyển chuyển đưa ra những quyết định thay đổi nhanh chóng phù hợp với tình thế cũng như tuyệt đối thi hành thượng lệnh, không khiếu nại hay than phiền. Ðây là một điểm son về tinh thần kỷ luật cao độ rất đáng kính phục của các chiến sĩ BÐQ. Tuy nhiên, việc trực thăng Hoa Kỳ thả lộn địa điểm, cùng với biến cố các trực thăng VN bay lạc ngay khi cuộc hành quân mới khai diễn chứng tỏ QLVNCH đã thất thế từ đầu vì phải chiến đấu tại một địa bàn hết sức xa lạ. Mất yếu tố "địa lợi" này, lực lượng tham chiến đã phải trả giá rất đắt trong suốt cuộc hành quân.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)