Quân Sự Thời Việt Nam Cộng Sản                   

Trận Chiến Tranh Biên Giới Trung-Việt Lần Thứ Hai: 1984-1989

Cộng sản Việt Nam Giấu Nhẹm Việc Mất Núi Lão Sơn Với Dân Tộc Việt Nam

1, 2, 3, 4, 5, 6

Bách Việt Nhân

Làm thế nào để bán 3700 tử sĩ ??? (bài 2)

...

Với mười ngàn viên đạn pháo ( 10,000 rounds) để chỉ bắn vào 6 tọa độ trong một ngày, quý đọc giả cũng có thể thấy được cái hình ảnh bi thảm của 6 tọa độ đó như thế nào??? Nghĩa là không còn một con kiến sống sót !!

By noon, all our rounds have been expended. When this info reached Chang Yo-Hop, he was not happy. Without our arty firewall, there was no way to stop another attack by those six VN regiments. I already ordered ammo replenishment since the early morning when the first shot were fired.

Tạm dịch :

"... Cho tới trưa chúng tôi đã hết đạn. Khi tin nầy tới tai Chang Yo-Hop, ông ta phát cáu lên. Không có tường lửa pháo của chúng tôi sẽ không có cách nào ngăn chận được những cuộc tấn công của 6 trung đoàn quân CSVN còn lại. Thật ra tôi đã xin được tiếp tế đạn từ sáng sớm khi quả đạn đầu tiên đã được bắn đi..."

Đến đoạn văn nầy đã cho chúng ta thấy các điểm đặc biệt sau đây: - TC đã biết có 2 trung đoàn của sư đoàn 356, 1 trung đoàn của sư đoàn 316. Tổng cộng 3 trung đoàn trực tiếp tham gia chiến trận. - 6 trung đoàn đặc nhiệm trừ bị sẽ tham gia. - Sau khi bắn hết 10,000 viên đạn pháo trong ngày ấy quân TC biết chắc là đã loại khỏi vòng chiến 3 trung đoàn của 2 sư đoàn 356 và 316. Giờ chỉ phải đương đầu với 6 trung đoàn còn lại. - Dựa vào đâu mà vị trung đoàn trưởng nầy có một ước tính khẳng định như thế??? - Như thế con số 3700 tử sĩ của phía CSVN mà TC tuyên bố bên dưới là khá chính xác.

When 470 truckloads of ammo arrive at 1300, VN forces already took over the 164 high ground. One of their Btn was down to only 6 people left and they were still keep going. A counter attack was conducted right away by our infantry. The heavy artillery bombardment just prior to our counter attack took 2 cm off the top soil on that hill. The hill was back in our hands in 15 minutes. VN force refuses to gave up. Waves and waves of the enemy infantry were sent back up the hill. After it was over, we counted around 3700 enemy dead bodies were left on the battlefield. Our divison commander, who was a veteran of the civil war, he said he never saw that many dead bodies since that war. We took the weapons and the belt off each VN body and gave them to each one in our Regt. That night, 7 of us in the Regt command with Chang Yo-Hop smoked 4 packs. We could not eat. We just keep drinking until 4 cases of "Spirits" were gone.

Tạm dịch:

"... Khi chiến trận kết thúc, chúng tôi đếm vào khoảng 3700 xác địch quân bỏ lại trên trận địa...,"

Qua những dử kiện bên trên cho thấy là con số nầy rất khả tín.

July 14, we gave signal to let the VN to recover their dead. We ask them to carry a red cross flag, under 50 people and no weapons. 60 to 70 VN troops showed up and without any flag. Once we notice they were breaking the agreement by carrying an AA gun, we open fired. We did not care. None of the 60 survived. No more recovery detail was conducted afterward. It was summer, hot and rainy. No one can stand the dead bodies anymore. We had to send our anti-chemical units out to burn all those bodies with flame throwers.

Tạm dịch:

"... không ai có thể chịu nổi mủi tử thi khiến chúng tôi đã phải gửi những đơn vị đặc nhiệm sinh hóa đến để đốt thiêu hủy những tử thi..."

Với việc làm nầy cho thấy là quân TC đã phải gôm những tử thi lại thành đống để đốt và dĩ nhiên công việc nầy sẽ bao gồm cả đếm xác.3700 tử sĩ là con số khả tín. Quý đọc giả nghĩ sao về con số tử sĩ nầy ????Khả tín hay bất khả tín ???Đấy là quân số của 2 trung đoàn thuộc sư đoàn 356, 1 trung đoàn của sư đoàn 316.

2 hình ảnh nầy cho thấy là mọi khẩu pháo đều hướng về một tọa độ đã cho sẳn, và những tọa độ nầy đã xuất phát từ bộ tư lệnh Nam Ninh. Làm sao bộ tư lệnh Nam Ninh có được những tọa độ chết người nầy ???? Ai đã tiết lộ ra ????? bộ chính trị CSVN ??

Những cái chết của 3700 tử sĩ nầy có được tổ quốc ghi ơn hay không ? cho dù họ phục vụ dưới chế độ CSVN và thi hành lệnh của bộ chính trị CSVN để bảo vệ quyền bính cho chế độ phi nhân, phi dân tộc, đã bán đứng lãnh thổ, lãnh hải cho bắc quân TC. Quyền phán xét xin dành cho dân tộc và quân sử Việt Nam.

04/24/2006

Bách Việt Nhân.

1, 2, 3, 4, 5, 6

Quân Sử Việt Nam (Top)