Quân Sự Thời Việt Nam Cộng Sản                   

Trận Chiến Tranh Biên Giới Trung-Việt Lần Thứ Hai: 1984-1989

Cộng sản Việt Nam Giấu Nhẹm Việc Mất Núi Lão Sơn Với Dân Tộc Việt Nam

1, 2, 3, 4, 5, 6

Bách Việt Nhân

lịch sử việt nam, tem thư việt nam

Bản đồ nơi xảy ra trận chiến biên giới lần 2 1984 trong tỉnh Hà Tuyên.

Hình trích từ mạng Quốc Phòng Trung Quốc China-Defense.com

...

Làm thế nào để bán 3700 tử sĩ ??? (bài 2)

Xương máu của cán binh Việt Nam bị bộ chính trị CSVN phản bội
trong trận đánh tại mõm 1509 - (nay gọi là núi Lão Sơn ) vào ngày
28-04-1984 - Hình trích từ mạng Quốc phòng Trung Quốc

Trong quân sử dựng nước và giử nước của dân tộc Bách Việt đã có không biết bao nhiêu sự hy sinh và mất mát về xương máu của những chiến sĩ đúng như câu thơ sau đây: “ Cổ lai chính chiến kỷ nhân hồi” Đường ra chiến trường có mấy ai còn trở lại vẹn toàn? Dưới thời lập quốc Lĩnh Nam của vua Trưng Trắc đã có không biết bao chiến tướng hiến mình cho tổ quốc thân thương Lĩnh Nam, tuy nhiên có một mẫu chuyện đã làm động lòng những kẽ hậu sinh như chúng tôi qua những câu thơ sau đây: “ Thiên-đài đại đại phân Nam, Bắc, Lĩnh địa niên niên dữ Việt Thường “

lịch sử việt nam

Thiên-đài là một ngọn núi nhỏ nơi Đế Minh đã tế cáo trời đất để phân định ranh giới Nam và Bắc cho 2 vua Đế Nghi và vua Kinh Dương (vua 2 châu Kinh, Dương).
lịch sử việt nam

Lấy năm ngọn núi ( Ngũ Lĩnh ) - Đại-Dữu Lĩnh.
- Kỳ -Điền Lĩnh (Quế Dương) .
- Đô-Lung Lĩnh (Cửu Chân).
- Minh-Chữ Lĩnh ( Lâm Gia).
- Việt-Thành Lĩnh (Thủy An). Làm ranh giới phân chia Nam, Bắc và bên sau những ngọn núi Ngũ Lĩnh sẽ mãi mãi là quê hương của tộc Bách Việt. Bắc, Nam không xâm phạm lẫn nhau, đây coi như là di chúc của Đế Minh để lại cho hai con: -Đế Nghi thuộc phía bắc sông Hoàng Hà -Kinh Dương Vương ( vua của 2 châu Kinh và châu Dương) phía nam Ngũ Lĩnh. Xúc động nhất là 2 câu thơ sau đây:

“Nhất kiếm Nam-hồ kinh Vũ-đế,
Thiên đao Bắc-lĩnh trấn Lưu Long”

Câu trên, trong một trận thủy chiến phía nam hồ Động-Đình, nữ tướng Phật Nguyệt đã một kiếm tung hoành ngang dọc đánh bại tan tành đoàn thủy quân của tướng Mã Viện.Câu dưới, Hổ-nha đại tướng quân Đào Hiển-Hiệu tuân lệnh nữ tướng Hoàng Thiều-Hoa chỉ huy đoạn hậu cho một cuộc rút quân ra khỏi Trường Sa về bên sau Ngũ Lĩnh và đóng chốt chặn ở núi Thiên-Đài để chờ đoàn quân Lĩnh Nam rút về hết, đoàn quân của Hổ nha đại tướng Đào Hiển-Hiệu sẽ rút đi sau cùng. Khi lên núi Thiên Đài, Đào Hiển-Hiệu cùng chư quân thấy được những di tích của Quốc-tổ và Quốc-mẫu còn để lại nên đã quyết ở lại tử chiến cho đến người cuối cùng. Có 2 nguyên do đã tạo nên động lực thúc đẩy những chiến tướng nầy quyết ở lại tử chiến tại núi Thiên Đài:

- Một là di tích của Quốc-tổ, Quốc-mẫu còn để lại.- Hai là khi huấn luyện sĩ khí cho các tướng sĩ, huấn lệnh của Đại Tư Mã Đào Kỳ là chỉ có tiến mà không lùi, vì thế các chiến tướng đã quyết tâm ở lại với quê cha đất tổ. Đó là câu chuyện của 2000 năm về trước, thời dựng nước Lĩnh Nam 39-43 AD. Sang cuối thế kỷ thứ 20 những nét hào hùng của các con dân Bách Việt quyết ở lại với quê cha đất tổ vẫn không thiếu. Câu chuyện thứ nhất là của cố Đại Tá Nguyễn Đình-Bảo, chỉ huy trưởng Tiểu Đoàn 11 Nhảy Dù đã ở lại cứ điểm C, cao điểm 960 hay còn gọi là Charlie (Phan Nhật-Nam, Mùa Hè Đỏ Lữa ).

1, 2, 3, 4, 5, 6

Quân Sử Việt Nam (Top)