Lịch Sử Của Việt Nam

Đây không phải là những người nghèo, họ là Chủ của đất nước VN dưới chế độ Đảng  ( cướp ) lãnh đạo, nhà nước quản lý ( thu lượm sạch bách ), Nhân Dân làm Chủ.

Người nghèo ở Việt Nam
"Ảnh không lời"

1, 2, 3, 4

...

hà nội

thương mại việt nam thiếu nhi việt nam

liên hiệp quốc sài gòn

thiếu nhi việt nam

liên hiệp quốc thành phố sài gòn

liên hiệp quốc của nhi đồng việt nam

giải tán đảng cộng sản việt nam

1, 2, 3, 4

Quân Sử Việt Nam (Top)