Quân Sự Thời Việt Nam Cộng Sản                   

Tới Phiên Anh Chột ?

Sau khi đem Giáp luyện bùa mê
Đánh bóng thây ma! Diễn vụng về
Lời lẽ tô vôi thêm nhếch nhác!
Ảnh hình vẽ phấn lại ê chề
Thay vai đến lượt Lê… Anh chột
Kép mới lên phiên vở kịch hề
Nối gót giặc Hồ dâng đất nước
Trơ mồm láo lếu tự tâng khoe!

1, 2, 3, 4

...

Lê Mạnh Hàkhông dám lạm bàn” những chuyện quốc gia đại sự của cha mình, nhưng có một việc mà Hà “nghĩ được nhiều quân nhân đánh giá cao, nếu không nói là biết ơn. Đó là việc chia đất cho sĩ quan quân đội, những người hầu như không có gì cả sau khi các cuộc chiến kết thúc. Cuộc sống của họ rõ ràng có sự thay đổi, bởi như các cụ vẫn nói "an cư lạc nghiệp".

Vì HàTrước đây, là thiếu tá quân đội, nên cũng được cấp đất như mọi sĩ quan khác.”

Thế còn hàng triệu binh lính gồm thương phế thì sao?

Theo Hà thì mục đích cuộc đời Lê Đức Anh không phải là để trở thành Đại tướng, hay Chủ tịch nước: “Tôi biết nhiều lãnh đạo có tham vọng về sự thăng tiến rất rõ. Nhưng với ông Lê Đức Anh, tôi không thấy điều đó.”

Từ một tên cai đồn điền ngoi lên đại tướng rồi chủ tịch nước thì còn “tham vọng” gì nữa! Rõ khổ!

Nếu Lê Đức Anh thật sự chẳng vì đại tướng hay chủ tịch nước, thật tâm “Vì độc lập và lợi ích dân tộc là tối thượng” nay nhìn ra bản chất bán nước của đảng mà mình đã lầm lạc đi theo thì hãy cỡi áo, vứt lon, liệng huy chương, xé huy hiệu 70 năm tuổi đảng (gian, giả), từ chối một “quốc tang” gần kề, tạ tội trước toàn dân, kêu gọi đảng giải tán, dù được hay không, ít nhất xú danh cũng được tẩy xóa bớt phần nào đối với lịch sử.

Bằng không chỉ là những lời nói gian xảo, giảo hoạt, huênh hoang, chỉ để trẻ khinh, già ghét!

4/12/2010
nguyễn duy ân

“Ở mình thông tin về một con người cụ thể nào đó rất thiếu, kể cả các thông tin về giới lãnh đạo. Nếu đủ thông tin, chắc chắn sẽ có đánh giá khác về những người đang được ngợi ca, hoặc đang bị phê phán.” (Che giấu chứ không thiếu!)

Ảnh Ánh Hồng

1, 2, 3, 4

 

 

Quân Sử Việt Nam (Top)