Lịch Sử Quân-Sử Việt-Nam

Lịch-Sử Quân-Sử Một Ngàn Năm Thứ Hai - Quân-Sử Việt-Nam Cộng-Hòa

vietnam, việt nam, cờ việt nam

Quân sử sư đoàn 7 bộ binh

sư đoàn 7 bộ binh

Là Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa,

Điều 1: Tôi nguyện chấp nhận mọi hy sinh gian khổ để chiến đấu bảo vệ cho sự sống còn của Tổ Quốc, của gia đình và của chính bản thân tôi.

Điều 2: Tôi tuyệt đối chấp hành các mệnh lệnh của cấp chỉ huy, đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu tuyên truyền chia rẽ của giặc cộng.

Điều 3: Tôi luôn kính già, thương trẻ, đứng đắn với phụ nữ và giúp đỡ đồng bào.

Điều 4: Tôi luôn tâm niệm hành động làm mất lòng dân là xua dân về phía giặc cộng, là tự sát.

Điều 5: Tôi luôn đối xử tử tế với tù hàng binh địch (VC), không ngược đãi đánh đập họ, không đụng đến của riêng họ, để thêm bạn bớt thù.

Điều 6: Thực hiện các điều trên là tôi tích cực xây dựng tự do cho đất nước, đem lại hạnh phúc cho toàn dân, tôi sẽ được đền bù bằng sự cảm mến và biết ơn của Đồng Bào.

***

Hoạt Động Ái Hữu: 

Sư Đoàn 7 Bộ Binh, 55 năm thành lập;

Hoạt-Động Quân-Sự:

Quân-Sử Sư-Đoàn 7 Bộ-Binh 1; Quân Đoàn IV Quân Khu IV - Svay Rieng - Sư Đoàn 7 Bộ Binh Việt Nam Cộng Hòa; Quân Đoàn IV Quân Khu IV - Sư Đoàn 7 Bộ Binh Việt Nam Cộng Hòa; Sư Đoàn 7 Bộ Binh Việt Nam Cộng Hòa - Trận Ấp Bắc; Sư Đoàn 7 Bộ Binh Việt Nam Cộng Hòa - Biệt Khu 44 Chiến Thuật; Quân-Sử Sư-Đoàn 7 Bộ-Binh - Vương-Hồng-Anh; Trận Chiến Ở Căm Bốt & Hà Tiên  - Vương Hồng Anh; Trung Đoàn 10, 11, 12 Bộ Binh, Các Trận Đánh Lớn Ở Tiền Giang - Vương Hồng Anh

Vinh-Danh Anh-Hùng:

- Danh-Nhân Quân-Sự Việt-Nam: Anh-Hùng Bất-Tử Đặng-Phương-Thành - Nhiều tác giả;

- Paris Match Phỏng Vấn Đại Tá Đặng Phương Thành - Francois Caviglioli, Trần Anh Tú dịch (22/04)

- Tiễn Người Bạn Thân - Lu Hà (22/04);

- Vinh Danh Anh Hùng Đặng Phương Thành - Hội Sử-Học Việt-Nam (22/04)

- Thần tướng Trần Văn Hai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (1929 - 1975)

Quân Sử Việt Nam (TOP)