Quân Sự Quốc Tế

 

Biểu tình NUDE: Tây tạng phản đối Tập Cận Bình

thongtanxavanganh

Clip biểu tình của người Tây Tạng tại Rancho Mirage chống lại TC Tập Cận Bình; họ hy sinh cho quê hương dân tộc họ trong lúc nhiệt độ là 116 độ F. Họ cho thế giới thấy rằng Trung Cộng đến đâu thì lột sạch đến đó chĩ còn thân xác và gông cùm. Chúng tôi cảm phuc các bạn vì lý tưởng đòi lại đất nước đã bị mất trong tay Trung cộng.

tây tạng biểu tỉnh nude chống tập cận bình

tây tạng biểu tình nude chống tập cận bình

tây tạng biểu tình nude chống tập cận bình

tây tạng biểu tình nude chống tập cận bình

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)