Quân Sự Quốc Tế

Máy Bay Mới

theo yahoo.com

Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc

NASA đã đưa ra ba mẫu máy bay lý tưởng thiết kế cho yên tĩnh trong khi bay, và  có thể sẵn sàng đưa vào xử dụng năm 2025, đó là những loại phi cơ của tương lai. Các mẫu thiết kế được vẻ kiểu từ các công ty Lockheed Martin, Northrop Grumman và Công ty Boeing. Trong những tháng cuối năm 2010, mỗi kiểu mẫu của các công ty đều giành được hợp đồng từ NASA để nghiên cứu và thử nghiệm trong năm 2011.

Công dụng của các phi cơ mới, theo Nasa, họ sẽ chế tạo các loại phi cơ có vận tốc bay lên đến 85 phần trăm của vận tốc âm thanh, với tầm hoạt động khoảng 7 ngàn dặm, chuyên chở từ 50 đến 100 ngàn pounds hàng hóa hoặc hành khách. Phần còn lại của năm nay, mỗi công ty sẽ trình bày sản phẩm của mình, trong các cuộc thí nghiệm, và công ty nào được chọn sẽ là người chiến thắng đối với kiểu mẫu của mình đã đưa ra.

Thông điệp của Nasa cho thấy rõ là đã nhắm vào mục tiêu phát triển các loại phi cơ siêu thanh trong lãnh vực dân sự có kích thước lớn hơn, bay nhanh hơn, êm thắm hơn và tiêu thụ nhiên liệu sạch hơn so với các loại phi cơ hiện nay. Chúng ta có thể xem qua những mô hình dưới đây và biết được trong tương lai gần, những loại phi cơ này sẽ được đưa vào hoạt động.

Nhân loại ngày càng tiến bộ vượt bực nhờ vào nền giáo dục đa nguyên, nhân bản, còn Việt Nam dưới chế độ cộng sản thì càng tụt hậu vì phải chịu một nền giáo dục ngoại lai của "kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa tầu cộng", thật là bất hạnh...

Kiểu của công ty Northrop Grumman

Kiểu của Công ty Boeing

Kiểu của công ty Lockheed Martin

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)