Quân Sự Quốc Tế

"Mạng, Điện thoại Di động, và Máy tính "

- Twitter, một nhu liệu ứng dụng có khả năng giúp cho một người tức thời thông báo cho một nhóm người khác, gọi là những người “theo dõi”, biết được người đó đang làm gì, muốn làm gì chung với họ, qua diện thoại di động hay là máy tính. Hiện nay có trên 150 triệu người dùng Twitter trên thế giới.

- Facebook, nhu liệu ứng dụng mạng có khả năng giúp những người có quan hệ bè bạn, huyết thống, hay quan tâm về cùng một vấn đề, có những chí hướng, quan điểm, sở thích tương tự trao đổi tin tức hay hình ảnh. Hiện nay có trên 600 triệu người dùng Facebook trên thế giới.

- YouTube, nhu liệu ứng dụng cho phép người xử dụng chia sẻ với bất cứ ai trên địa cầu này các phim ảnh về bất cứ tiết mục gì mà họ có thể thu hình được, nhất là các biến động thời sự chính trị. Hiện nay có trên 40 triệu người đã đang ký dùng YouTube trên thế giới.

- Các nhu liệu truy cập mạng miễn phí như Google và Bing.

- Các hệ thống điện thư hoàn toàn miễn phí như Gmail, Yahoo Mail, vv và vv…

Ví dụ, vào ngày 31 tháng Giêng 2011, ba công ty: Twitter, Google and SayNow (vừa được Google mua), đã tung lên mạng internet một nhu liệu ứng dụng tên là SayNow (Nói Ngay!) nhằm cung cấp một dịch vụ miễn phí giúp cho bất cứ ai cũng có tweet, tức là thể gởi một thông điệp ngắn (gọi là tweet) cho các người khác. Để làm như thế, họ chỉ cần gọi và để lại thông điệp đó tại các số điện thoại quốc tế miễn phí sau đây:

+16504194196 hay

+390662207294 hay

+97316199855 .

Sau khi thông điệp được ghi nhớ vào các số điện thoại đó, nhu liệu SayNow sẽ biến thông điệp thành một cái tweet tại hashtag #egypt. Người muốn nghe thông điệp này chỉ cần gọi một trong ba số diện thoại đã dẫn hoặc, nếu có nối kết vào mạng internet, thì vào twitter.com/speak2tweet.

 

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)