Quân Sự Quốc Tế

Quỹ Dự Trữ Liên Bang Mỹ Ra Chiêu Độc

Tiến sĩ Ben Bernanke

1, 2

Giới thiệu và chia xẻ

Đây là một thực tế không thể thay đổi. Chủ tịch Ngân Hàng Liên Bang Mỹ là phải phục vụ cho nước Mỹ. Qua nhiều đời tổng thống, và chủ tịch Ngân Hàng Liên Bang Mỹ, ai cũng muốn đồng đô la phải bền vững và được giá cao đối với bất kỳ tiền tệ nào. Nhưng trước viễn tượng kinh tế suy trầm, có khả năng dai dẳng qua nhiều năm tháng như cuộc khủng khoảng năm 1930, nhất là trước cung cách hành xử rừng rú, lưu manh của Tàu cộng, đã duy trì tỷ giá đồng tiền Yuan quá thấp, trong mục đích xuất cảng cho hàng giá rẻ.

Sau nhiều năm thương lượng với Tàu cộng vừa mất thì giờ vì chiến lược câu giờ của Tàu cộng, là giảm nhẹ tỷ giá một chút, rồi lại nhích lên một chút. Cái chiến lược cù nhầy bất khả tín này đã bắt buộc chủ tịch Ben Bernanke phải hạ thủ đòn độc nhất thời để cứu nguy thị trường, và tình trạng bế tắc của kinh tế Mỹ đang suy trầm. Ts. Ben Bernanke gần đây, trong kỳ họp thượng đình với các lãnh đạo tiền tệ thế giới ở Frankfurt, Đức đã đọc một bải diễn văn vừa công kích Tàu cộng vừa lập luận bào chửa cho chương trình tháo gở, thúc đẩy tăng trưởng và làm giảm số người thất nghiệp ở Mỹ. Ông đã đưa ra một cảnh báo nghiêm khắc cho Tàu cộng nói rõ rằng Tàu cộng và các quốc gia mới nổi khác đang đặt nền kinh tế toàn cầu có nguy cơ bằng cách duy trì đồng tiền của họ thấp giả tạo.

Trong kỳ hội nghị ngân hàng ở Frankfurt, một số nước đã chỉ trích về chương trình mua lại 600 tỷ đô trái phiếu của các Ngân HàngLiên BangMỹ, có khả năng làm ngập lụt thị trường đô la, làm giảm giá hàng hóa của Mỹ, có thể sẽ gây hậu quả lạm phát gia tăng. Nhưng trở ngại này đã được ts. Ben Bernanke lập luận và giải thích như sau:

“The Fed's Treasury bond-buying program is intended to invigorate the economy in part by lowering interest rates, lifting stock prices and encouraging more spending. Lower interest rates on loans would prompt companies to borrow and expand.”

(Chương trình  mua  trái phiếu  của Ngân Hàng Liên Bang là nhằm tiếp thêm sinh lực cho nền kinh tế một phần bằng cách giảm lãi suất, nâng giá cổ phiếu và khuyến khích chi tiêu nhiều hơn. Hạ lãi suất cho vay sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp cho vay và phát triễn.)

Chiến lược tháo gỡ bẫy sập của Tàu cộng của ts. Ben Bernanke đã được ts. Nguyễn Phúc Liên cho là độc chiêu để hóa giải chiêu thức tỷ giá ù lỳ của Tàu cộng. Trên thực tế, điều này đã thấy có ảnh hưởng hậu quả đối với Tàu cộng là họ đang lo lắng về nạn lạm phát gia tăng, nạn thất nghiệp và trì trệ sản xuất, và dĩ nhiên cán cân mậu dịch thay đổi, và thặng dư ngoại hối sẽ giảm bớt rất nhiều.

Độc chiêu, từ ngữ của ts. Nguyễn Phúc Liên có thể làm lạm phát gia tăng ở Mỹ, nhưng ts. Ben Bernanke đã cho biết là có thuốc trị lạm phát nếu có xảy ra, nhưng ts. Ben Bernanke tin tưởng rằng dân Mỹ đang ở trong thời kỳ kinh tế suy trầm, thất nghiệp cao, họ sẽ không tiêu xài quá độ để có thể gia tăng lạm phát không kiểm soát được. Điều ts. Bernanke lo ngại nhất là vấn đề giảm giá, deflation, chứ không phải lạm phát, tăng giá, inflation. Chiến lược  thu mua lại 600 tỷ đô la trên thực tế chỉ có tính ngắn hạng, nhất thời để đánh giá thị trường, và thăm dò sự phản ứng của Tàu cộng ra sao trước khi sử dụng độc chiêu thứ hai kế tiếp nếu Hồ Cẩm Đào vẫn còn ngoan cố, lưu manh duy trì tỷ giá tiền Yuan ở mức độ quá thấp.

Nhiều nước than phiền là tại sao ts. Ben Bernanke không hội ý với các nước trước khi ra độc chiêu. Đòi hỏi này của các nước thật không tưởng, trong chiến lược tài chánh.  Đó là điều tối mật quốc gia. Nếu ts. Ben Bernanke mà có xì hơi bậy bạ, cái ghế chủ tịch sẽ bị cháy tiêu ngay. Dù sao thì cả hai ông chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương Âu châu và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế cũng đã đồng tình với chiến lược mua lại trái phiếu của ts. Beb Bernanke,  chủ tịch Ngân Hàng Liêng Bang Mỹ.

Ông Dominique Strauss-Kahn, người đứng đầu của Quỹ tiền tế quốc tế nói:

He believes that "wherever it's possible ... the support to growth is still something which is absolutely necessary."

Ông tin rằng "bất cứ nơi nào nó có thể ...thì sự hỗ trợ cho sự tăng trưởng vẫn còn một cái gì đó là hoàn toàn cần thiết."

Ông Dominique Strauss-Kahn còn nói thêm qua dẫn chứng thí dụ nước Mỹ rằng:

He cited the U.S. as an example, saying the economy could pick up to 4 percent growth or slow to less than 2 percent growth, "and the consequences for the rest of the world would be huge." Still, he also said that in general there's a need to "restore confidence" by tackling debt problems.

(Ông trích dẫn nước Mỹ làm ví dụ, nói rằng nền kinh tế có thể  thu nhặt được đến 4 phần trăm tăng trưởng hay chậm ít hơn 2 phần trăm tăng trưởng ", và những hậu quả cho phần còn lại của thế giới sẽ rất to lớn." Tuy nhiên, ông cũng nói một cách tổng thể là cần phải "hồi phục niềm tin" bằng cách giải quyết vấn đề nợ.)

Trong khi đó chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương Âu Châu, ông Jean-Claude Trichet đã  chia xẻ sự đồng thụân với chủ tịch Ngân Hàng Liêng Bang Mỹ  sau bài diễn văn của ts Ben Bernanke là đồng Mỹ kim phải ở thế mạnh, vững chắc, bền vững lâu dài.

Nói tóm lại độc chiêu do ts. Ben Bernanke ra chiêu chỉ là đòn thăm dò, vừa tháo gỡ đòn bẫy lưu manh của Tàu cộng, vừa hóa giải được chiêu thức nợ chồng chất, mặc dù có làm giảm giá trị đô la trong nhất thời. Nhưng chiêu thức này đã làm giảm giá trị tổng số nợ trái phiếu cua Tàu cộng rất nhiều, tổng lượng đô la do Tàu cổng tích trử trên 2500 tỷ cũng bị sút giảm giá trị. Rốt lại chỉ có Tàu cộng là bị thiệt hại nặng nhất.

DTK

1, 2

 

 

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)