Quân Sự Quốc Tế

"Ai Cập Tự Do" ! "Egypt Is Free" !

Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc

1, 2

...

II/ Ngẫm lại ta...

Bên trên chúng tôi đã trình bày sơ lược kết quả cuộc đấu tranh cho vận mạng của mình của người dân Ai Cập. Liệu tình hình như trên có thể nào xảy ra ở Việt Nam hay không?

Trả lời một cách không chủ quan, nhưng rất thực tế, đó là, chuyện sẽ xảy ra. Trong bài Khai Bút Năm Tân Mão 2011, chúng tôi đã đề cập đến tình hình Việt Nam, thật sự đáng lo ngại cũng như quan tâm nhiều hơn tình hình Ai Cập.

Điểm đặc biệt là Việt Nam đã và đang đi vào vòng Bắc thuộc một lần nữa theo sự lèo lái của đảng Cộng sản Việt Nam cũng như điều khiển phía sau sân khấu của đế quốc Tầu đỏ. Việt Nam đã bị cô lập, đóng khung trong gọng kềm Bắc Nam qua việc 10 tỉnh cho Tầu thuê rừng đầu nguồn. Đó là chưa kể một loạt những mất mát, nhượng bộ biên giới cũng như hải đảo nhẫn đến chấp nhận các dự án Bauxit để lính Tầu trà trộn trong dân chúng Việt Nam, chờ đợi thời cơ cướp chánh quyền một cách êm thấm.

Rồi những hành động đàn áp các tôn giáo, các nhà bất đồng chính kiến, các dân oan khiếu kiện, buôn bán đàn bà con nít ra ngoại quốc để làm nô lệ tình dục v.v... đã là những sự kiện trầm trọng bất công ngày càng cao, và sâu thẳm phân cách giữa những giới chức cầm quyền của đảng cộng sản và người dân.

Qua đó mọi người Việt Nam trong và ngoài nước đều nhận thấy phải có một cuộc cách mạng thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam. Đây là điều đảng cộng sản Việt Nam luôn luôn từ chối. Nhất là sau đại hội XI vừa rồi (12/01/2011), họ lại khẳng định "không cần đa nguyên đa đảng". Thông điệp đã quá rõ của những thành phần quan sai, thái thú cho Tầu đỏ Bắc Kinh.

Kế đến là tình trạng kinh tế bệ rạc, nhập siêu khổng lồ từ Tầu (hơn 13 tỷ đô); ngược lại xuất siêu "thắng lợi" ở Mỹ khiến, bà Susan Schwab, cựu đại diện thương mại Hoa Kỳ phát biểu là Việt Nam đừng nên trở thành một Trung quốc thứ hai. Nghĩa là  nỗ lực chuẩn bị tốt hạ tầng để có thể tiếp nhận thêm đầu tư, vì theo bà Susan Schwab, giới đầu tư quốc tế không muốn lệ thuộc nhiều vào thị trường Trung quốc.

Dự trữ của Việt Nam cuối năm 2010 được thông báo chỉ còn vỏn vẹn là 10 tỷ đô la mà thôi. Nợ ngoại quốc đến 30 tỷ đô là và tiền lời phải trả mỗi năm là hơn 1 tỷ đô la.

Kinh tế bệ rạc, nhân quyền điêu đứng, chủ quyền bị vi phạm, người dân bị khinh rẻ, một đất nước như vậy với một nhà cầm quyền bệ rạc, lãnh đạo đạo già nua sơ cứng liệu những người dân có thể chấp nhận được hay không? Và chấp nhận đến bao giờ?

Cuộc cách mạng của Ai Cập làm thế nào thành công? Xin thưa tất cả là do thống nhất ý chí.

Theo giáo sư Nguyễn Đăng Thục viết trong bài Nguyễn Trải Với Tư Tưởng Nhân Nghĩa "Cho hay muốn Quốc-gia thịnh-cường, dân-tộc hùng mạnh, thì điều-kiện tối căn-bản, tối tiên-quyết và tối trọng-yếu ấy là điều-kiện thống-nhất ý- chí". (1), (2)

Nền tảng của sự thống-nhất ý-chí này đã được tổ tiên chúng ta xây dựng từ năm 981 qua bài thơ Thần Nam Quốc Sơn Hà (3), và đã được các triều Lý, Trần, Hậu Lê cũng như nhà Nguyễn Tây Sơn phát triển vượt bực nên đã tạo được những chiến công hiển hách trong lịch sử nước nhà.

Và ngày hôm nay, muốn làm cuộc cách mạng chấm dứt sự cai trị độc đoán, tàn bạo của đảng cộng sản Việt Nam từ 81 năm nay cũng như đánh bật ngoại xâm là đế quốc Tầu đỏ ra khỏi bờ cõi, dân tộc Việt Nam không thể nào không thống-nhất ý-chí mà thành công cho được.

Bài học, phương thức chiến thắng ngoại xâm đã được tổ tiên Việt tộc truyền lại, xử dụng được hay không là do mỗi người trong chúng ta mà thôi.

Riêng những người lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam hãy nhìn gương của ông Hosni Mubarack, qua đó hãy lắng nghe nguyện vọng của người dân để chấp nhận dân chủ đa nguyên, trước khi mọi việc trở thành quá trễ khi người dân hàng hàng lớp lớp xuống đường đòi nợ đảng cộng sản Việt Nam đã vay của tộc Việt từ 81 năm qua. Nợ đó là nợ...máu đấy.

III/ Phần cuối...

Ông Mubarack đã lắng nghe nguyện vọng của người dân và đã an toàn ra đi cùng với gia đình. Còn quý vị muốn hạ cánh an toàn như Mubarack hay hạ cánh xuống tuyền đài như Nicolae Ceauşescu đã bị dân chúng hạ sát khi chế độ cộng sản Lỗ Ma Ni sụp đỗ. Tương lai của quý vị nằm chính tay trong quý vị. Hãy sáng suốt lựa chọn con đường chuyển tiếp không đỗ máu cho dân tộc.

Đối các quân nhân, bộ đội, công an thuộc quân đội nhân nhân cộng sản Việt Nam và công an nhân dân hãy nhìn gương của người lính Ai Cập mà trở về bảo vệ dân tộc, đối xử tử tế với người dân và phủ nhận việc bảo vệ cho một đảng cộng sản cũng như các thành viên bộ chính trị.

Hãy sửa đổi lại tôn chỉ, trung thành với tổ quốc và dân tộc Việt Nam, thay vì trung thành với đảng cộng sản mà gây thêm tội ác. Vì thiện ác rồi sẽ có hậu quả cả, không thể nào chạy trốn được hậu quả dù tốt hay xấu.

Hơn nữa, bổn phận hiện giờ của quân đội và công an là phải giám sát chặt chẻ đám quân nhân Tầu đỏ giả dạng người làm công đang trà trộn khắp trên lãnh thổ Việt Nam trong các công trình đầu tư. Đây là việc hệ trọng hàng đầu, hơn là giám sát người dân có hoạt động chống đối lại đảng cộng sản. Đám quân nhân Tầu này sẽ thừa cơ, nếu VN có biến động chánh trị họ sẽ nội ngoại hợp sức mà chiếm lĩnh đất nước, và khi mọi việc không dự trù xảy ra, chính bản thân của quý vị và gia đình sẽ trở thành tù binh như người dân Việt Nam. Còn lãnh đạo cộng sản của quý vị thì bình chân như vại, vì họ đã đầu hàng Tầu cộng từ lâu.

Lúc đó mọi việc đã quá trễ, hãy hành động kịp thời để cứu nước cứu dân.

nicolas Ceauşescu

Mộ của Ceauşescu ở Ghencea (nguồn wikipedia)

Âu châu ngày 11/02/2011, kỷ niệm cuộc cách mạng Ai Cập thành công.

Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc

Tham khảo: 

(1) Nguyễn Trải Với Tư Tưởng Nhân Nghĩa - Giáo Sư Nguyễn Đăng Thục
(2) Bách Việt Trong Lòng Tộc Việt - Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc biên khảo
(3) Vận Nước Ý Dân Nam Quốc Sơn Hà - Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc biên khảo

1, 2

Quân Sử Việt Nam (TOP)