Quân Sự Quốc Tế

 

Dùng Ultrasurf Để Vào Facebook 

Video series của nhóm 12 PM Tutorials

UltraSurf, của công ty UltraReach Internet Corp, là một công cụ proxy nhằm giúp những người dùng internet tại Trung Quốc vượt qua kiểm soát internet của họ, nhưng cũng có thể dùng được cho những người sử dụng internet tại các quốc gia khác như Việt Nam. Hiên nay nhiều bạn đang dùng Ultrasurf để vào Facebook.

Mời các bạn theo dõi hướng dẫn cho công cụ vượt tường lửa Ultrasurf.

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)