Tầu Điên Đầu Vì Lạm Phát

 

1, 2

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 21.11.2010

...

Ảnh hưởng Độc chiêu QE2 của FED lên Kinh tế Trung quốc

...

«L’afflux de capitaux étrangers (spéculatifs), líe notamment à la stratégie monétaire extrêmement souple menée par la Réserve Fédérale américaine (FED), a renforcé cette tendance » (Le Monde 19.11.2010, page 1)
(Làn sóng những vốn đầu cơ từ ngoài vào, liên quan chính yếu đến chiến thuật tiền tệ cực kỳ mềm dẻo chủ trương bởi Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang Mỹ (FED), đã tăng cường khuynh hướng này (vật giá tăng vọt))

Trong một đoạn khác, Ký giả Harold THIBAULT viết :

«Quant au récent assouplissement de la politique monétaire de la Réserve Fédérale Americaine (FED), il accentue l’arrivée des fonds (speculatifs) etrangers en quête de la rentabilité dans l’économie des pays émergents, dont la Chine » (Le Monde 19.11.2010, page 14)

(Về việc rót tiền mới đây của Chính sách Tiền tệ của Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang Mỹ (FED), thực sự việc rót tiền đang đẩy những vốn nước ngoài (đầu cơ) nhập vào những nước khác tìm lợi nhuận trong nền Kinh tế của những nước bắt đầu phát triển, trong đó có Trung quốc).

Chính sách Tiền tệ của FED có ảnh hưởng đến nền Kinh tế Trung quốc về bất cứ lãnh vực nào mặc lòng, thì đó không phải là trách nhiệm của Mỹ.

Tỉ dụ, Trung quốc dự trữ ngoại tệ (Đo-la) tới USD.2'500 tỉ và than phiền về việc giảm giá đồng Đo-la do Độc chiêu QE2 của FED khiến thiệt hại đến Dự trữ ngoại tệ của Trung quốc. Về phương diện này, Tiến sĩ Martin WOLF, cựu Tổng Giám đốc World Bank tại Ân Độ và hiện là Bình Luận gia trưởng của Nhật Báo Financial Times, phản biện lại những than thở từ nước ngoài về việc hạ giá Đo-la sẽ làm thiệt hại những Dự trữ ngoại tệ (Đo-la) trên thế giới. Theo Tiến sĩ, Hoa kỳ không bao giời khuyên các nước khác thu dồn Dự trữ Đo-la, nhất là không yêu cầu Ngân Hàng Trung quốc phải dự trữ khối lượng Đo-la tới 2500 tỉ.

Giáo sư Tiến sĩ Alan S.BLINDER, Bạn của Tiến sĩ Ben BERNANKE và Giáo sư Kinh tế tại Đại học Princeton, cũng cùng những lý luận như trên để bênh đỡ chính sách Tiền tệ QE2. Giáo sư không ngần ngại công kích Bộ trưởng Tài chánh Đức, người công kích Mỹ là « Currency Manipulation ». Theo Gs Ts Alan S.BLINDER, những công kích của Bộ trưởng Đức là những lời nói thô lỗ:

“But calling QE2 “currency manipulation “ is a grotesque abuse of language…” (The Wall Street Journal 16.11.2010, p.17)

(Gọi QE2 là “gian giảo sử dụng đồng tiền “ là một sự lạm dụng thô lỗ về ngôn ngữ…)

Gs Ts Alan S.BLINDER đi đến tuyên bố với những nước nào công kích Hoa kỳ rằng:

“More important, the U.S. is a sovereign nation with a right to its own monetary policy.” (The Wall Street Journal 16.11.2010, p.17)

(Quan trọng hơn nữa, Hoa kỳ là một Quốc gia có quyền tối thượng với quyền quyết định cho Chính sách Tiền tệ riêng của mình).

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 21.11.2010
Web: http://VietTUDAN.net

 

1, 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)