Quân Sử Việt Nam Một Ngàn Năm Thứ Hai - Quân Sử Ngàn Năm Thành Thăng Long

Quân Sự Việt Nam Vua Quang Trung

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu
Vietnamese historical Association in Europe
http://www.vnmilitaryhistory.info/

- Quang Trung Nhà Cách Mạng Thời Đại 1, 2 - Thiện Ý

- Thiên Tài Quân Sự Nguyễn Huệ 1, 2 - Trúc Lâm Lê An Bình biên khảo, Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc hiệu đính 

Quân Sử Việt Nam (TOP)