Lịch Sử Quân Sử Việt Nam

Quân Sử Việt Nam Một Ngàn Năm Thứ Hai - Quân Sử Ngàn Năm Thành Thăng Long

Quân Sự Việt Nam Thời Ngô Vương Quyền

Trúc Lâm Lê An Bình biên khảo, Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc hiệu đính

Ngô Vương Quyền sinh năm 899. Năm 920, Ngô Quyền phò tá Dương Đình Nghệ, một tướng của họ Khúc ở đất Ái Châu (Thanh Hóa). Dương Đình Nghệ là anh hùng dân tộc từng có công đánh đuổi giặc Nam Hán, chiếm được thành Đại La năm 931.

Năm 937, Dương Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn một thuộc tướng và là hào trưởng đất Phong Châu giết hại để đoạt chức Tiết độ sứ. Năm 938, đoàn quân Ngô Quyền vượt đèo Ba Dội tiến ra bắc tới thành Đại La để dẹp nội xâm là Kiều Công Tiễn và chuẩn bị đánh giặc ngoại xâm là quân Nam Hán.

Năm 938 Ngô Quyền cho quân lính đóng cọc ở sông Bạch Đằng còn gọi là Sông Rừng hay Sông Bạc Đầu để chận đánh đoàn quân Nam Hán của Hoằng Tháo. Quả nhiên đoàn quân Nam Hán bị lọt vào trận địa của quân ta Và tướng Tàu là Lưu Hoằng Tháo bị tử trận. Ngô Quyền xưng vương, bãi bỏ chức Tiết độ sứ, đóng đô ở Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội). Ông đặt ra chức quan văn, võ, nghi lễ trong triều. Ngô Vương Quyền ở ngôi chỉ được 6 năm (939-944). Ông mất ngày 18 tháng Giêng năm Giáp Thìn, thọ 47 tuổi.

Quân Sử Việt Nam (TOP)