Lịch Sử Quân Sử Việt Nam - Quân Sử Việt Nam Một Ngàn Năm Đầu

Quân Sự Việt Nam Thời Hai Bà Trưng

1, 2, 3

Nguồn: Wikipedia. Trúc Lâm Lê An Bình hiệu đính, Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc tái hiệu đính.

...

Bộ tham mưu chống quân Tầu của Hai Bà Trưng

Theo nhiều nguồn tài liệu, thì hai bà có đến hơn bảy chục tướng lĩnh, trong đó có nhiều thủ lĩnh nghĩa quân địa phương, hiện còn nhiều đền thờ hoặc thành hoàng ở các làng miền Bắc. Đặc biệt, trong số này có nhiều nữ tướng lĩnh[9].

Quân Sử Việt Nam (TOP)