Quân Sử Việt Nam Một Ngàn Năm Thứ Hai - Quân Sử Ngàn Năm Thành Thăng Long

Phong Thủy Thăng Long 

1, 2, 3, 4, 5, 6

Thiên Đức

...

Cả hai đều an táng tại phủ Thiên Đức, vấn đề đặt ra là trong suốt bảy tháng chưa an táng, thời nhà Lý đã gìn giữ như thế nào để xác không bị phân hủy, ở trong điều kiện chưa có kỹ nghệ đông lạnh, hay hóa chất tồn trữ? Đó chính là thuật ướp xác đầy bí ẩn của người xưa vậy.

b)- Giá trị phong thủy thành Thăng Long rất được xem trọng không những trong thời Lý mà cả thời nhà Trần:

Theo sử liệu cho thấy ông Trần Thủ Độ, với thủ đoạn không trong sáng, thông qua chiếc váy của Lý Chiêu Hoàng để sáng lập nên nhà Trần, thế mà vẫn còn tàn độc tiêu diệt toàn bộ con cháu nhà Lý, xóa bỏ họ Lý trong dân gian. Ngoài ra để trừ mầm mống hậu hoạn, Trần Thủ Độ cho phá phong thủy nhà Lý như sau:

Mậu Thân, [Thiên Ứng Chính Bình] năm thứ 17 [1248], Sai các nhà phong thủy đi xem khắp núi sông cả nước, chỗ nào có vượng khí đế vương thì dùng phép thuật để trấn yểm, như các việc đào sông Bà Lễ đục núi Chiêu Bạc ở Thanh Hóa; còn lấp các khe ở kênh mở đường ngang dọc thì nhiều không kể xiết. Đó là làm theo lời Trần Thủ Độ (tr. 169) (1)

Thế nhưng có một điều duy nhất của nhà Lý lập ra mà Trần Thủ Độ không dám đụng vào mà vẫn sử dụng, đó vùng đất Thăng Long. Nhờ vậy mà nhà Trần mới có những trang sử vàng sáng chói.

B/- Thời đại Cộng Sản Việt Nam:

Nếu tính từ năm 1945 khi ông Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập đến nay là 65 năm. Chỉ tính từ ngày chấm dứt chiến tranh cả hai miền Nam Bắc 1975 là 35 năm, thời đại này đã làm được điều gì để có thể so sánh với thời đại nhà Lý?

Suy Thiên thời:

Xé tan hiệp định Paris, phản bội lại chính chữ ký chưa ráo mực của chính mình, chế độ cọng sản được hình thành trên toàn cõi Việt Nam bằng gọng súng là một sự việc không chính danh, bị cả thế giới lên án, nữa nước miền Nam không khuất phục là một sự kiện thiên thời không thịnh.

Rất tiếc rằng từ năm 1975 đến nay, chế độ Cộng sản chưa làm được gì để thịnh thiên thời trái lại đã đi từ thất bại này đến thất bại khác, chính trong nội bộ đảng csvn chia rẽ, đấu đá quyền lực tranh ăn, hèn nhát trước Trung Quốc, làm cho chế độ suy yếu, đánh mất niềm tin trong quần chúng là dấu hiệu  suy thiên thời

Mất nhân hòa:

Lịch sử đã ghi nhận câu nói của ông Võ Văn Kiệt, chế độ csvn được thiết lập với “một triệu người vui, một triệu người buồn” chứng tỏ lòng dân ly tán.

Nếu csvn làm công việc đại xá như Lý Công Uẩn thì hạnh phúc thay cho dân tộc Việt Nam sau những chuỗi ngày chiến tranh góp công xây dựng lại đất nước, sẽ tạo được chính danh và nhân hòa.

Đằng này đảng csvn làm ngược lại, chia dân tộc ra làm hai thành phần “ Vô sản, và không vô sản”. Thành phần vô sản toàn trị, thành phần “không vô sản” phải bị tiêu diệt, “đuổi tận giết tuyệt” “ Trí phú địa hào, đào tận gốc, trốc tận rể”. Vì thế mà trang lịch sử csvn ghi nhận những hình ảnh thương tâm như sau:

- Hàng trăm ngàn người bị cải tạo

- Cướp tài sản của công thương nghiệp, thành phần tư sản, đổi tiền

- Hàng triệu người bỏ xác trên biển đông

- Nếu tính luôn cả miền Bắc, thời đấu tố cải cách ruộng đất

- Thời nhà Lý một người tù trong vòng 5 năm được xét đại xá, thì dưới chế độ csvn cửa nhà tù luôn luôn rộng mở, chưa một lần đại xá, thậm chí có những người tù song hành với chiều dài chế độ như Trần Văn Sương 33 năm, Nguyễn Hữu Cầu 34 năm 4 tháng.

- Thời Lý, nhà vua ra chiếu chỉ cho nhân dân nói thẳng, được khuyến khích, thời csvn phải chăng dân trí thấp hơn nhà Lý? nhà báo nói thẳng nói sự thật, người tỏ lòng yêu nước phải đi tù như Điếu Cày, Vũ Hùng, Phạm Thanh Nghiên... vv. Trí thức phải câm miệng.

- Năm 1052 tháng 3, vua nhà Lý đúc chuông lớn để ở Long Trì, cho dân ai có oan ức gì không bày tỏ được thì đánh chuông ấy để tâu lên. Trái lại dưới chế độ csvn dân oan ba miền đất nước bị nhà nước cướp đất, áp bức bất công, đi khiếu kiện hằng chục năm, quan chức nhà nước kín cổng cao tường, chạy trốn ngõ sau.

- Thời nhà Lý phụ nữ nghèo được trợ cấp giúp đỡ khỏi phải lấy người góa vợ. Dưới thời cộng sản, phụ nữ nghèo phải “khoe của” công khai để kiếm tấm chồng sứt tay gãy gọng của Tàu, Hàn. Còn nhục nào hơn?

Những thành tích của chế độ csvn kể trên đã hoàn toàn mất nhân hòa.

Phá địa lợi :

Nghiêm trọng hơn nữa, nhà nước Việt Nam đã hưởng được di sản Thăng Long của tiền nhân mà không biết trân quý phát huy thế mạnh của nó, trái lại tàn phá nó nặng nề không thương tiếc qua những hành vi sau:

1)- Từ năm 1975 cho xây lăng Hồ Chí Minh (2) trên vùng đất Thăng Long đem lại âm khí ô uế cả vùng đất này. Người viết đã từng phân tích sự tác hại của sự kiện này trong bài viết “Phong thủy lăng Hồ Chí Minh” (2) phổ biến rộng rãi trên các trang mạng.

Một điểm quan trọng cần lưu ý ở đây, vua Lý Nhân Tông là một minh quân, một anh hùng nhất thời nhà Lý, trước khi chết để lại bức chiếu như sau:

Năm Đinh Mùi (1127) Tháng 12 Vua không khỏe, gọi Thái úy Lưu Khánh Đàm vào nhận di chiếu rằng:

“Trẫm nghe phàm các loài sinh vật không loài nào không chết. Chết là số lớn của trời đất, lẽ đương nhiên của mọi vật. Thế mà người đời không ai là không thích sống mà ghét chết. Chôn cất hậu làm mất cơ nghiệp, để tang lâu làm tổn tính mệnh, trẫm không cho là phải. Ta đã ít đức, không lấy gì làm cho trăm họ được yên, đến khi chết đi lại khiến cho thứ dân mặc áo sô gai, sớm tối khóc lóc, giảm ăn uống, bỏ cúng tế, làm cho lỗi ta thêm nặng, thiên hạ sẽ bảo ta là người thế nào!
....
để phòng việc không ngờ, chớ làm sai mệnh, trẫm dù nhắm mắt cũng không di hận. Việc tang thì chỉ 3 ngày bỏ áo trở, nên thôi thương khóc; việc chôn thì nên theo Hán Văn Đế, cốt phải kiệm ước, không xây lăng mộ riêng, nên để ta hầu bên cạnh tiên đế. Than ôi! Mặt trời đã xế, tấc bóng khó dừng; từ giã cõi đời, nghìn thu vĩnh quyết. Các ngươi nên thật lòng kính nghe lời trẫm, báo rõ cho các vương công, bày tỏ trong ngoài”. (1) (tr.123)

Ông Hồ Chí Minh có công hay tội còn nhiều tranh luận, thế nhưng tàn ác với nhân dân Việt Nam (thông qua đảng csvn) là một sự thật, vậy mà đảng ướp xác, xây lăng bắt nhân dân đóng góp bảo dưỡng duy trì xác ướp hơn ba mươi lăm năm nay, có xứng đáng so với vua thời Lý hay không?

2)- Nghiêm trọng hơn nữa, là nhà nước Việt Nam cho xây tòa nhà quốc hội như là một pháo đài trên đất hoàng thành Thăng Long để trấn yểm vùng đất này không còn sản xuất nhân kiệt mà người viết đã từng cảnh báo nghiêm trọng trong bài viết “trấn yểm lăng Hồ Chí Minh” (3)

Ngoài ra trong lãnh vực bảo vệ tổ quốc thời nhà Lý làm vẻ vang lịch sử “Bắc phạt Tống, Nam bình Chiêm” đất nước mở rộng thêm ba châu Địa Lý, Ma Linh và Bố Chính.

1, 2, 3, 4, 5, 6

Quân Sử Việt Nam (TOP)