vietnam, việt nam, cờ việt nam

Quan Làm Báo

Quan Làm Báo | Nguyễn Đăng Cao Đại Chính Là Mắt Xích Của Tổ Chức Phản Động Ngay Trong Bộ Công An


kami người đưa tin, nguyễn cao đăng đại

Xin đính chính: Đayy chính là tên Nguyễn Đăng Cao Đại - an ninh mạng của Bộ Công an - hoạt động tại TP. HCM là tác giả đã viết chính các bài về Bộ Trưởng Trần Đại Quang, Chủ tịch nước

Quanlambao  - Nhóm an ninh của Bộ Công An hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tô Lâm và Trần Việt Tân thông qua các Blog thật sự là một tổ chức gồm cả trong và ngoài nước. Thông tin hiện chúng tôi đang tiếp tục đi sâu điều tra. Trước mắt xin khẳng định hai tên an ninh ăn lương của Bộ Công an, hoạt động dưới các vỏ bọc thường xuyên viết bài cho Kami Blog, là chủ nhân và điều hành trực tiếp các Blog:
-->
http://www.tintuchangngay.org/
http://tintuchangngay.info/
http://tintuchangngay10.wordpress.com/
http://tinquansu.wordpress.com/tag/tintuchangngay/
Dieuhauden.blogspot.com
4sang.blogspot.com
http://www.tin99.com/
http://anhlaido.blogspot.com/ 

Tên an ninh Nguyễn Đăng Cao Đại, còn gọi Nguyễn Đại hiện là kỹ sư xây dựng, ngụ tại 184/42, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình,  TP – Hồ Chí Minh. Y chính là kẻ đã trực tiếp viết bài về Bộ Trưởng Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Trương Tân Sang và Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng gần 100 bài hiện vẫn còn đang đăng trên những trang này, sau đó chuyển sang Thái Lan cho tên họ Dương đăng tải.

Tại sao chúng có thể ăn lương của Nhân dân để chống phá lãnh đạo Đảng và Nhà nước? Chúng không thể dùng chiêu bài ngụy biện tạo vỏ bọc hoạt động 'vì lợi ích Quốc gia' được. Tại sao chúng chỉ đăng tải những bài bịa đặt vô cùng thậm tệ về Bộ trưởng Trần Đại Quang, về Chủ tịch nước và một số bài về Tổng Bí Thư????

Hãy xem tất cả những bài viết của chúng để thấy rõ mức độ nguy hiểm và mưu đồ của tổ chức này.

Đây chính là tổ chức phản động thật sự ăn lương nhân dân chống phá nhân dân! Đất nước đang thật sự lâm nguy vì chính những kẻ này.

Thám Tử Quan @ Quân-Sự Việt-Nam

Quân Sử Việt Nam (TOP)